มาลีรัตน์ - 09 มี.ค. 65 09:28 น.

ขอแนะนำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า เรียนทางด้านอาคารอัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบควบคุมอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ รอบโควตา รับสมัคร ถึง 4 เม.ย. 2565 เกรด 3.00 ขึ้นไป เรียนฟรีตลอด 4 ปี สนใจสอบถาม 0805044135ภาพประกอบ