ปารัช - 13 มี.ค. 65 19:34 น.

ตอนนี้เรียนสายศิลป์-คำนวณ แต่อยากเข้าเภสัชมีมหาลัยไหนเปิดรับไหมคะ
ถ้าเก็บเกียรติบัตรตามค่ายที่เกี่ยวกับเภสัชมีสิทธิ์ติดรอบพล็อตไหมคะ
ภาพประกอบ