- 22 ก.ย. 65 21:50 น.

สอบถาม



@@knkRH
1'"
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
eDwzL0qF')) OR 480=(SELECT 480 FROM PG_SLEEP(15))--

ภาพประกอบ