สุจิตรา - 16 ก.ย. 59 13:56 น.

มีใครพร้อมสอบGAT PAT แล้วบ้าง? #Dek60


PalmMC
ยังไม่พร้อม
รินรดี
ยังเลยค่ะ TT

ภาพประกอบ