สุวัฏชัย - 07 ม.ค. 60 20:56 น.

วิศวแม่พิมพ์เรียนเกี่ยวกับอะไรครับ
#dek60


พี่ก๊อตจิ AdmissionPremium

เรียนเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์ทุกชนิดครับ ตั้งแต่แม่พิมพ์ทำมือไปจนถึงการเขียนแบบออกแบบผลิตด้วย CNC (Computer Numerical Control) เครื่องจักรอัติโนมัติที่ทำงานโดยการโปรแกรมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงน้องจะต้องเรียนรู้เรื่องของวัสดุศาสตร์ทั้ง โลหการ โพลีเมอร์ และวัสดุต่างๆ ครับ แต่ถ้าอยากรุ่งในเส้นทางนี้ ต้องมีความชอบด้านการออกแบบ การวาดภาพ (Drawing) จะทำให้น้องไปต่อได้อีกไกลครับ


ภาพประกอบ