หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

10 หลักสูตรการบินน่าเรียน สำหรับทุกความชอบ ทุกความฝัน

วันที่เวลาโพส 11 ตุลาคม 59 18:11 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
UploadImage
 
หนึ่งในความฝันยอดนิยมของของคนไทย คือการทำงานในสายการบิน หนุ่มๆ ฝันอยากเป็นนักบิน และสาวๆ เองก็ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส แต่อันที่จริงแล้วต้องบอกว่ายังมีอีกหลายหน้าที่เหลือเกินที่จำเป็นต่อการจะทำให้เครื่องบินสักลำแล่นขึ้นจากรันเวย์ บินไปบนฟ้าได้อย่างปรอดภัย โดยเฉพาะกับเครื่องบินพาณิชที่มีชีวิตผู้โดยสารกว่า 100 ชีวิตบนเครื่อง และทุกๆ หน้าที่ต่างมีความสำคัญไม่แพ้กัน เราต้องมีคนคอยให้บริการผู้โดยสารที่ภาคพื้นดิน เราต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลสำภาระ เราต้องมีคนที่คอยให้คำแน่นำนักบินจากหอบังคับการบิน เราต้องมีผู้ที่คอยวางแผนเส้นทางการบิน และเราต้องมีช่างซ้อมบำรุงเครื่องบิน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากขาดใครคนใดคนหนึ่งเหล่านี้ไปเครื่องบินจะไม่สามารถขึ้นบินอย่างปลอดภัยได้เลย
 
แต่ถึงอย่างนั้นในธุรกิจการบินที่กำลังเติบโตก็ยังขาดแคลดบุคลากรอีกจำนวนมาก ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนการทำงาน ลองรับการขยายตัวของธุรกิจ และค่อยให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางข้ามจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศ จากทวีปหนึ่งไปอีกทวีป จากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลก เราจึงรวบรวม 10 หลักสูตรการบินน่าเรียน สำหรับทุกๆ คนที่กำลังให้ความสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจด้านการบิน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน อายุเท่าใด หรือมีความฝันแบบไหนรออยู่ก็ตาม

 
UploadImage

 
ฝันอยากติดปีก ชอบความท้าทาย
ฝันอยากทำงานสายการบิน รักธรรมชาติ
​ฝันอยากทำงานฝั่งการจัดการ  ชอบบรรยากาศที่เป็นสากล
ฝันอยากเดินทาง รักการท่องเที่ยว
ฝันอยากเป็นวิศวกร ชอบเครื่องบิน


 
 
สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตรได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบินที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความสามารถจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค (อ่านรีวิวเพิ่มเติม 

UploadImage

 
สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เมื่อตลาดการบินขยายตัวจึงมีความต้องการแรงงานทั้ง ช่างเครื่อง นักบิน บุคลากรการบินและภาคพื้นในด้านต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยการบินต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเครื่องบินไม่เหมือนระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ที่จะสามารถจอดนิ่งๆ อยู่บนถนน หรือในทะเลได้หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมา การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นการเรียนหลักความปลอดภัยการบิน จนถึงปีที่ 4 ซึ่งเป็นปีที่จะต้องตัดสินใจเลือกว่าตัวเองจะเรียนต่อทางด้านไหนเฉพาะเจาะจง โดยจะมีกลุ่มวิชาให้เลือก 3 กลุ่ม คือ

1.) นักบินพาณิชย์ มีให้เลือกว่าจะเป็น นักบินส่วนบุคคล หรือ นักบินพาณิชย์ โดยการเรียนต่อนักบินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรเอง
2.) การจัดการท่าอากาศยาน
3.) การส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์ทางอากาศ
(อ่านรีวิวเพิ่มเติม...)


UploadImage

 
สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถึงแม้จะเปิดสอนได้ไม่นานแต่ระบบการสอนมีความทันสมัย เน้นให้ได้เจอกับการฝึกเสมือนจริง ทุกเทอมจะมีเสริมภาษาอังกฤษทั้งหมดในระยะเวลา 4 ปี ส่วนกระบวนการเรียนที่ต้องเจอกับการเรียนเรื่องบุคลิกภาพ การแต่งหน้า ซึ่งมันจะทำให้เรามั่นใจตัวเองมากขึ้น เรียนประวัติการบิน ตั้งแต่ต้นกำเนิด ภาษาที่ใช้ในการบิน มีให้ออกไปสัมภาษณ์ ทำรายงาน การทำแล็ป (ภาคปฏิบัติ) โดยการซื้อเครื่องบินลำจริงที่ปลดประจำการแล้ว (อ่านรีวิวเพิ่มเติม...)

 
UploadImage


สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นการรวมพื้นฐานหลักการจัดการธุรกิจเข้ากับความรู้ในการปฏิบัติงานของธุรกิจสายการบิน การสอนเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถก้าวสู่สายอาชีพด้านบริหารธุรกิจได้อย่างมืออาชีพและครอบคลุมธุรกิจสายการบินในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และการจัดการภาคพื้นดิน พร้อมการฝึกงานในเทอมสุดท้าย 480 ชั่วโมง กับสายการบินชั้นนำทั้งในประเทศและนานาชาติ และมีจุดเด่นที่ผู้เรียนจะได้สัมผัสบรรยากาศและสังคมอินเตอร์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งเอื้อต่อการเรียนธุรกิจการบินและการทำงานในอนาคต


UploadImage


หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน สถาบันการบินพลเรือน
เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ฝันอยากเป็นนักบินโดยเฉพาะ เรียนด้านการบินกับเครื่องบินเครื่องยนต์เดียว และลายเครื่องยนต์ตั้งแต่ต้นจนสามารถออกบินได้อย่างปรอดภัย ระยะเวลาสำหรับการศึกษาประมาณ 52 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2.3 ล้านบาท หลังจากเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน สถานที่เรียนอยู่ที่ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝันอยากทำงานบนเครื่องบิน ใจรักบริการ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม )
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ไม่ใช่เพียงการบริการบนเครื่องบินเท่านั้น แต่รวบรวมองค์ความรู้ในธุรกิจสายการบินแบบครบวงจรและครบทุกตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานบริการภาคพื้น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ) 

UploadImage

การจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุด วิวสวยที่สุด และอยู่เหนือที่สุดของประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ซึ่งอยู่ในสำนักวิชาการจัดการ มีการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 ภาษา คือเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนทั้งหมด เจาะลึกในด้านวิชาชีพตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิชาชีพขั้นสูง ล่าสุดทางสำนักวิชาได้สร้างห้องปฏิบัติการจำลอง (moc-up) ไว้สำหรับใช้ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสาขาฯ โดยจะมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังจะเน้นเรื่องภาษาที่ 3 เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้เรียนด้วย
(อ่านรีวิวเพิ่มเติม)
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ศาสตร์นวัตกรรมการบริการธุรกิจสายการบิน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (อ่านรีวิวเพิ่มเติม


สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ต้องเป็นหนึ่งในชื่อที่ใครต่างนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ อยู่แล้ว การเรียนของสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศของที่นี้จึงเต็มไปด้วยความเข้มข้นทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ ต้องได้เรียนรู้ตั้งแต่วิศวกรรมพื้นฐาน ไปจนถึงศาสตร์เฉพาะทางด้านการบินและอวกาศ เช่น โครงสร้างและวัสดุทางการบินและอวกาศ, ปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ, การออกแบบอากาศยาน, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การเผาไหม้และการควบคุมมลพิษ ไปจนถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ (อ่านรีวิวเพิ่มเติม

 
UploadImage

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด