หน้าแรก เรียนการบิน อาชีพในอนาคต

เจาะรายได้ลูกเรือการบินไทย นักบิน-แอร์-พนักงานฝ่ายอื่นๆ ได้เท่าไหร่?

วันที่เวลาโพส 27 ตุลาคม 61 15:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
บทความนี้ เราจะพาน้องๆ และทุกคนที่สนใจอาชีพและสายงานด้านการบิน ไปเปิดรายงานดูรายได้ของบรรดาลูกเรือการบินไทย ว่าเฉลี่ยแล้วในปี 2560 ที่ผ่านมา แต่ละตำแหน่งจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่กันบ้าง

ภาพจาก : Thai Airways

การบินไทยมีพนักงานกี่คน? ตำแหน่งอะไรบ้าง?
ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินที่ทั้งหมด 104 ลำ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 9 ลำ โดยมีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 6.25 ล้านคน และจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนทั้งสิ้น 22.370 คน เพิ่มจากปีก่อน 372 คน แบ่งตามหน้าที่ดังนี้

จำนวนพนักงานทั้งหมด 
ปี 2558 - 22,370 คน 
ปี 2559 - 21,998 คน 
ปี 2560 - 22,864 คน 

แบ่งตามหน้าที่/คน (เรียงตามปี 2558 / 2559 / 2560)
นักบิน  - 1,321 / 1,280 / 1,371
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน - 5,859 / 5,725 / 6,081 
ฝ่ายช่าง  - 3,884 / 3,724 / 3,682 
สายการพาณิชย์  - 1,794 / 1,715 / 1,674 
หน่วยบริการภาคพื้น  - 7,813 / 7,430 / 7,447
ฝ่ายอื่นๆ  - 2,193 / 2,124 / 2,115


ภาพจาก : Thai Airways


รายได้เฉลี่ยลูกเรือการบินไทย 
สำหรับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่การบินไทยจ่ายให้กับพนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลามีสรุปดังนี้

นักบิน
รายจ่ายรวม 6,319 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 4.6 ล้านบาท

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รายจ่ายรวม 8,250 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.35 ล้านบาท

พนักงานทั่วไป
รายจ่ายรวม 18,551 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.24 ล้านบาทที่มา: 
Thai Airways
www.gmlive.com 
thai-th.listedcompany.com/ar.html 
thaipublica.org 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด