หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

เรียนการบินที่ไหนดี? แนะนำหลักสูตรธุรกิจการบินทั่วประเทศ

วันที่เวลาโพส 11 ตุลาคม 61 10:51 น.
อ่านแล้ว 0
พี่กบ AdmissionPremium
สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและอยากประกอบอาชีพในสายงานด้าน "การบินซึ่งสาขานี้มีขอบเขตการเรียนที่เฉพาะ แต่มีโอกาสการทำงานที่กว้างและตลาดยังคงมีความต้องการอย่างมาก

บทความนี้เราจึงได้รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยและสถาบันการเรียนการสอนทางสาขานี้โดยตรงในประเทศมาไว้ที่นี่ เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เลือกตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยสาขาวิชาธุรกิจการบินของแต่ละมหาวิทยาลัยจะอยู่ในคณะที่แตกต่างกันไป และในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้ชื่อสาขาหรือภาควิชาที่ไม่เหมือนกัน น้องๆ ก็อาจจะต้องไปศึกษารายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมอีกทีนะคะ และนี่คือ 15 หลักสูตรด้านการบิน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สถาบันการบินพลเรือน (หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต และหลักสูตรการบินบัณฑิต)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน COLLEGE OF AVIATION DEVELOPMENT AND TRAINING (CADT)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Flight Operation Management) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน COLLEGE OF AVIATION DEVELOPMENT AND TRAINING (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต น้องๆ สนใจเรียนสาขานี้ สามารถเข้ามาดูข้อมูลและรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ Link ด้านล่างเลย
www.admissionpremium.com/adplanning 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด