หน้าแรก เรียนการบิน ข่าว/บทความ

โบอิ้งคาด นักบินพาณิชย์-ช่างอากาศยาน ต้องการมากในเอเชีย โดยเฉพาะจีน

วันที่เวลาโพส 29 สิงหาคม 61 13:59 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับน้องๆ และทุกคนที่สนใจ กำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพ "นักบินพาณิชย์" เมื่อผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกอย่าง Boeing (โบอิ้ง) ออกมาคาดการณ์ว่า ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ อาชีพนักบินพาณิชย์จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศจีน

โบอิ้งได้ประเมินว่า ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะต้องการ นักบิน ลูกเรือ และช่างอากาศยาน เป็นจำนวนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยภายในปี 2037 การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้จะเสริมให้ความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องใช้นักบินกว่า 240,000 คน และลูกเรืออีกกว่า 317,000 คน โดยครึ่งหนึ่งจากจำนวนเหล่านี้จะต้องทำงานรองรับการเติบโตในประเทศจีน


นักบินประสบการณ์สูงจำนวนมากจะเกษียณอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะที่การเติบโตของธุรกิจการบินชนิดอื่นๆ เช่น การเฮลิคอปเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว และเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ทำให้มีอาชีพนักบินเป็นที่ต้องการมากขึ้นอีก และประมาณการณ์ดังกล่าวจากโบอิ้ง ยังแสดงถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นต่ออุตสาหกรรมการบิน ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนนักบินอยู่แล้ว และยังประสบปัญหาในการฝึกนักบินใหม่ให้ทันความต้องการ

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์หลายคนยังมองว่า สถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมการบินที่กำลังเติบโต เมื่อจำนวนนักบินไม่เพียงพอต่อจำนวนเครื่องบิน และอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นสำหรับนักบิน ยังทำให้กำไรของสายการบินลดลงไปด้วย โดยโบอิ้งคาดการณ์อีกว่า แค่ประเทศจีนจีนเพียงประเทศเดียว จะต้องใช้นักบินจำนวน 128,500 คน ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องการนักบิน 48,500 คน ใกล้เคียงกับจำนวน 42,750 คน สำหรับเอเชียใต้

ภาพจาก : airfreight-logistics.com

เมื่อปีที่แล้วโบอิ้งระบุว่า ตลาดการบินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีก 2 ทศวรรษจะมีอัตราการเติบโตของการสัญจรทางอากาศราวร้อยละ 6.2 สูงกว่าภาพรวมของโลกเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ซึ่งยังหมายความถึงความต้องการซื้อเครื่องบินใหม่ราว 4,210 ลำ นอกจากนี้ ในส่วนสถิติขนส่งทางอากาศของบริษัทท่าอากาศยานไทย ยังพบว่า ปริมาณเที่ยวบินเข้า-ออก ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กรกรฏาคม ปี 2016 นี้ สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7.26% เช่นเดียวกับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 7.8% 

เห็นตัวเลขการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินแบบนี้แล้ว น้องๆ คนไหนที่สนใจสาขาการเรียนหรือสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบิน ก็เริ่มศึกษาข้อมูลและวางแผนการเรียนกันไว้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลย รับรองว่าอนาคตอีกไม่นาน เราจะมีความรู้ ทักษะ รวมทั้งประสบการณ์มากพอจะเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในและต่างประเทศอย่างแน่นอน 


ที่มา:
www.bbc.com  
Montair Aviation
airfreight-logistics.com
fortune.com

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด