หน้าแรก เรียนการบิน ข่าว/บทความ

เรื่องควรรู้ "Overbooking" และสิทธิประโยขน์ของผู้โดยสาร

วันที่เวลาโพส 31 กรกฎาคม 60 15:54 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราได้ยินข่าวและได้เห็นภาพสถานการณ์ที่ผู้โดยสารถูกเจ้าหน้าที่สายการบินทำร้ายร่างกายเพราะสาเหตุ "Overbooking" และเพื่อเป็นการไม่ประมาทและรู้ทันสถานการณ์ในการนั่งเครื่องบิน บทความนี้ เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักว่า Overbooking คืออะไร และเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น

UploadImage
Overbooking คือ การที่สายการบินมีการขายตั๋วเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะสายการบินจะต้องมีการประมาณจำนวนผู้โดยสารที่ไม่มาเช็คอินตามเวลาที่กำหนด (No show) ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้โดยสารมาสาย ไม่สบาย เปลี่ยนใจไม่มา ฯลฯ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกไฟล์ท ซึ่งสายการบินไม่อยากให้ที่นั่งเหล่านั้นว่างไปอย่างสูญเปล่า โดยมองว่ามันยังสามารถทำรายได้ให้กับสายการบินได้ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ Overbooking ได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การที่สายการบินขายตั๋วเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎการบินหรือกฎหมายอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกไฟล์ทและทุกสายการบิน ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารมาเช็คอินเกินกว่าที่นั่งบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่จะทำการขออาสาสมัครเพื่อสละที่นั่งให้กับผู้โดยสารคนอื่น โดยทางสารการบินจะเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือสายการบินให้ พร้อมกับจ่ายค่าชดเชยให้เพิ่มเติม แต่หากไม่มีคนที่จะยอมเป็นอาสาสมัคร ทางสายการบินก็จะทำการสุ่มผู้โดยสารนั่นเอง


UploadImage
ถ้าเกิดกรณีนี้กับตัวเราเอง และถึงค่าชดเชยที่ผู้โดยสารพึงได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับกฎการบินของแต่ละประเทศ สำหรับสายการบินสัญชาติไทยนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ Overbooking ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย อย่างเช่น

1. ได้รับเงินชดเชย 1,200 บาททันที

2. มีสิทธิเลือกว่าจะรับค่าโดยสารเที่ยวบินนั้นคืนเต็มจำนวนหรือจะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ โดยสายการบินต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

3. สายการบินต้องจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงที่พักแรมให้ในระหว่างรอเที่ยวบินใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


หากวันใดคุณกลายเป็นผู้โชคร้ายที่ถูกสุ่มให้ออกจากเครื่องบิน ก็ไม่ต้องตกใจไปนะ เพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งนี้ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของสายการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นและให้ไปเรียกร้องสิทธิชดเชยกันภายหลัง

UploadImage

ที่มา: magazine.orami.co.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ