หน้าแรก เรียนการบิน ข่าว/บทความ

'แอร์บัส' เผย อีกไม่กี่ปีข้างหน้า โลกต้องการนักบินและวิศวกรซ่อมบำรุงเพิ่ม อย่างละ 5 แสนตำแหน่ง!

วันที่เวลาโพส 19 กรกฎาคม 60 10:56 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium


ในขณะที่เศรษฐกิจโลกในด้านต่างๆ มีแนวโน้มซบเซา ส่งผลให้การจ้างงานลดลง คนตกงานในสาขาอาชีพต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับไม่ใช่ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เมื่อ แอร์บัส (Airbus) บริษัทผลิตและประกอบเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยข้อมูลว่า 
 

" ความต้องการเครื่องบินใหม่ในอีก 20 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นเกือบ 35,000 ลำ คิดเป็นมูลค่า 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มี ความต้องการนักบินเพิ่มขึ้น 530,000 ตำแหน่ง และวิศวกรซ่อมบำรุงอีก 550,000 ตำแหน่ง "
 จากรายงานคาดการณ์ตลาดโลก ปี 2560-2579 (Global Market Forecast 2017-2036) ของแอร์บัสที่ระบุว่า เครื่องบินโดยสารทั่วโลกที่มีความจุ 100 ที่นั่งขึ้นไป จะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ลำ เนื่องจากการขนส่งทางอากาศที่จะเติบโตร้อยละ 4.4 ต่อปี  

รวมทั้งตัวเลขของผู้เดินทางด้วยเครื่องบินครั้งแรกที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลต่อการเพิ่มของรายได้ที่นำไปใช้ในการเดินทางทางอากาศ การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว การเปิดเสรีของอุตสาหกรรมการบิน การเปิดเส้นทางบินใหม่ ตลอดจนการปรับโมเดลธุรกิจของสายการบินด้วย และ การเพิ่มขึ้นของตัวเลขดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ความต้องการเครื่องบินโดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 34,170 ลำ ขณะเดียวกันความต้องการเครื่องบินขนส่ง ก็เพิ่มขึ้นเป็น 730 ลำ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ฝูงบินเชิงพาณิชย์ในอีก 20 ปีข้างหน้าก็จะขยายมากขึ้นเป็น 2 เท่า ทำให้ตลาดมีความต้องการนักบินใหม่ เพิ่มขึ้น 530,000 ตำแหน่ง และ วิศวกรซ่อมบำรุงอีก 550,000 ตำแหน่ง กระตุ้นให้ธุรกิจบริการต่างๆ ทั่วโลกของแอร์บัสเติบโต ขณะที่แอร์บัส ได้ขยายเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 5 แห่ง เป็น 16 แห่ง ภายในระยะเวลา 3 ปี 

นอกจากนี้ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในกลุ่มเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่อย่าง ประเทศจีน อินเดีย ภูมิภาคเอเชียและละตินอเมริกา มีการเติบโตสูงที่สุด และในตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อม เช่น ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นเกือบสองเท่า คิดเป็นร้อยละ 3.2 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันตลาดเกิดใหม่มีประชากร 6.4 พันล้านคน จากประชากรโลกที่มีอยู่ 7.4 พันล้านคน ครองสัดส่วนเกือบร้อยละ 50 ของการบริโภคภาคเอกชนโลกภายในปี 2579 

 ที่มา :
www.airbus.com
news.voicetv.co.th
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด