หน้าแรก เรียนการบิน คณะสาขา

โอกาสดี! หลักสูตรช่างอากาศยาน เรียน 1 ปี จบแล้วทำงานทันที กับ ไทยแอร์เอเชีย

วันที่เวลาโพส 06 กรกฎาคม 60 14:14 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

อีกหนึ่งข่าวที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและความต้องการบุคลากรด้านต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับอนาคตของน้องๆ วัยเรียนที่ชื่นชอบเครื่องยนต์ การบิน และใฝ่ฝันอยากทำงานใกล้ชิดสิ่งที่รักด้วยการเป็น “ ช่างอากาศยานหรือช่างซ่อมเครื่องบิน ”

โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ โรงเรียนการบินกรุงเทพหรือบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (BAC) ได้ลงนามความร่วมมือ “ การจัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน ” เพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าทำงานกับสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ทันที


เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัดที่ขยายตัวตามไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจ รวมทั้ง “ ช่างอากาศยานหรือ Aircraft Mechanic ” และเพื่อรองรับแผนการขยายตัวของบริษัทไทยแอร์เอเชีย ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานในส่วนการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งหมด 321 คน สายการบินได้ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนช่างอากาศยานให้ถึง 100 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี


สำหรับ หลักสูตรช่างอากาศยาน (Student Aircraft Mechanic) นี้ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี โดยรับสมัครผู้ที่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. ในสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษา โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะได้เข้ารับการอบรมทักษะด้านงานซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน ณ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

หลังจากนั้นจะเรียนในภาคปฏิบัติกับบีเอซีเป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้นนักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนและฝึกการปฏิบัติจริงหน้างาน (On The Job) ณ สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกงานทั้งสิ้น 12 เดือน โดยในระยะแรกของการเปิดหลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตช่างอากาศยานให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียโดยเฉพาะ ดังนั้น ในระหว่างการเรียนนักศึกษาจะได้รับเงินเดือนจากไทยแอร์เอเชียเสมือนเป็นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย


และสำหรับใครที่สนใจเรียนต่อรวมถึงเห็นโอกาสดีในการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ www.thaiairasiacareer.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เพื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรกวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปที่มา : 
shows.voicetv.co.th
www.bangkokflying.com


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด