หน้าแรก เรียนสถาปัตย์

อาชีพในอนาคต

บทบาทหน้าที่ของสถาปนิก กับโครงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน

หน้าที่ของสถาปนิกกับโครงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ในรูปแบบการทำงานส่วนใหญ่ สถาปนิกจะทำสัญญากับเจ้าของโครงการ (Owner) โดยรับหน้าที่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง ผ่านทางการออกแบบ(Building ...

สถาปนิก ทำงานอะไร หน้าที่และขั้นตอนการทำงานเป็นยังไง?

"สถาปนิก" คือผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบและวางแผนในการก่อสร้างหรือที่เรียกว่า "งานสถาปัตยกรรม" เป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น ...

เรื่องน่ารู้ การเปิดเสรีการค้า ASEAN กับวิชาชีพสถาปัตยกรรม

การเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN ดำเนินการไปในกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) ทั้งนี้ภายใต้ปฏิญญาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...