หน้าแรก เรียนสถาปัตย์

ข่าว/บทความ

นอกจากออกแบบ นี่คือ 7 สิ่งที่สถาปัตยกรรมศาสตร์จะสอนให้คุณเป็น

ระบบการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แม้จะมีรูปแบบและวัฒนธรรมที่แตกต่างเฉพาะตัว แต่กระบวนสอนสถาปนิกทั้งหมด มักจะช่วยขัดเกลาและหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีแนวคิดทัศนคติและคุณลักษณะที่มากกว่าแค่นักออกแบบ และนี่คือ ...