หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

คณะบริหารธุรกิจ ในยุคดิจิทัล เรียนอะไร จบมาทำงานแบบไหน?

วันที่เวลาโพส 16 กุมภาพันธ์ 60 15:07 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ในปัจจุบัน มองไปทางไหนก็เห็นได้ชัดว่าวงการธุรกิจขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และความฝันของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง รวมถึงเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารมืออาชีพ

ซึ่งคณะที่น้องๆ วัยเรียนหลายคนคิดว่าจะมีประโยชน์ในการทำงานและช่วยให้อนาคตสามารถประกอบธุรกิจต่างๆ ได้ดี ก็คงหนีไม่พ้นการเรียนทางด้าน บริหารธุรกิจ ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาหลายยุคสมัย แล้วน้องๆ รู้ไหมว่าคณะนี้ มีรายละเอียดการเรียนอย่างไร มีสาขาอะไรบ้าง และจบไปสามารถประกอบอาชีพอะไรได้ ถ้ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ก็มาหาคำตอบไปพร้อมกับบทความนี้ได้เลย

UploadImage

สำหรับคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษานั้นมีแทบจะทุกที่ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ซึ่งหลายที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่อาจใช้ชื่อต่างกัน เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ หรือในวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี แห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น

โดย ศาสตร์การเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ จะครอบคลุมการศึกษาลักษณะของธุรกิจทุกด้าน ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การบริหารงานบุคคลและพฤติกรรมองค์การ สถิติและข้อมูลทางธุรกิจ การบริหารระบบข้อมูลธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจการประกันภัย และธุรกิจระหว่างประเทศ

และ อาชีพที่สามารถทำได้หลังจากจบทางด้านบริหาร มีทั้ง นักธุรกิจ, เจ้าของธุรกิจ, นักการธนาคาร, นักลงทุน, นักการตลาด, พนักงานฝ่ายบุคคล และผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กร หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

UploadImage

ซึ่งอีกนอกเหนือจากสาขาด้านบริหารธุรกิทั่วไปแล้ว สาขาใหม่อย่าง "การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล" ที่จะได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานหรือการทำกิจกรรมใดๆ ในทางธุรกิจ โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารและปัจจัยในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน ด้านสินค้าและบริการของลูกค้าตลอดจนแสวงหาผลกำไร และสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่องค์กรธุรกิจในรูปแบบการนำเสนอในยุคของดิจิทัล

หลังจากเรียนจบสาขานี้นอกจากเป็นนักธุรกกิจแล้ว ยังสามารถทำงานเป็น "นักการตลาดดิจิทัล" ค่าตัวแพงได้ โดยอาชีพนักการตลาดดิจิทัล จะมีทักษะ All in One เป็นและทำได้ทุกอย่างในงานสายการตลาดและดิจิทัล ทั้ง Social Media, Search Engine Marketing,,การเลือกใช้สื่อออนไลน์ที่เหมาะสม, การวางเเผนงบการตลาด, การวางเเผนจัดการงานด้าน Creative และแม้แต่ด้าน Content ฟังดูเเล้วอาชีพนี้ช่างมีขอบเขตงานกว้างและเยอะมากสำหรับตำเเหน่งเดียว เเต่ถ้าหากใครมีทักษะทำได้ตามที่กล่าวมา การหางานหรือค่าตอบแทนที่คุณจะได้ก็จะไม่ใช่ปัญหาอะไรอีกต่อไปเลยที่มา : www.vcharkarn.com
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ