หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล

คณะสาขา

รู้ก่อนเรียน สาขาวิชาการตลาด (Marketing) กับเรื่องจริงที่ต้องเจอ

เพราะสายงานการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้น และคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ล้วนเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม น้องๆ หลายคนที่เลือกเรียนต่อด้านนี้ กลับรู้สึกไม่มีความสุขและสนุกกับการเรียนเท่าไหร่นัก ...

คณะยอดฮิตที่ใครก็อยากติด “บริหารธุรกิจ” เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรบ้าง?

คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศก็จะประกอบไปด้วยสาขาหลักๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น ...

10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง ตามมาดู! (ภาค2)

สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ หลังจากในบทความที่แล้วได้นำเสนอ 10 สาขา ทางด้านบริหารธุรกิจ ภาค 1 ไปแล้ว 5 สาขา ประกอบด้วย 1. การจัดการ (Management) 2. การเงินและการธนาคาร (Money and Banking) ...

10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง ตามมาดู (ภาค1)

น้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ แต่ยังไม่แน่ใจว่าคณะนี้จะมีสาขาวิชาย่อยอะไรบ้าง แล้วแต่ละสาขาจะได้เรียนอะไร ในบทความ 10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ นี้ จะมาแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนและเนื้อหาวิชาเรียนที่จะต้องเจอในระดับปริญญาตรี ...

คณะบริหารธุรกิจ ในยุคดิจิทัล เรียนอะไร จบมาทำงานแบบไหน?

ในปัจจุบัน มองไปทางไหนก็เห็นได้ชัดว่าวงการธุรกิจขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และความฝันของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง รวมถึงเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารมืออาชีพ ซึ่งคณะที่น้องๆ ...