หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง ตามมาดู (ภาค1)

วันที่เวลาโพส 16 กุมภาพันธ์ 60 16:04 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ แต่ยังไม่แน่ใจว่าคณะนี้จะมีสาขาวิชาย่อยอะไรบ้าง แล้วแต่ละสาขาจะได้เรียนอะไร ในบทความ 10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ นี้ จะมาแนะนำน้องๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนและเนื้อหาวิชาเรียนที่จะต้องเจอในระดับปริญญาตรี ส่วนจะมีอะไรบ้าง ตามมาดูได้ทางนี้เลยค่ะ

UploadImage
1. การจัดการ (Management)
การเรียนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ การวางยุทธศาสตร์ขององค์กร และทักษะสำหรับผู้ต้องการมีกิจการเป็นของตนเอง เป็นต้น

2. การเงินและการธนาคาร (Money and Banking)
ศึกษาในหลักสำคัญของวิชาทางการเงินเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารเงินครอบคลุมการวิเคราะห์ การลงทุน สินเชื่อ การเรียกเก็บเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์สถาบันการเงิน การเงินระหว่างประเทศ การเงินในกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร และการลดความเสี่ยงทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

3. การตลาด (Marketing)
เรียนเกี่ยวกับการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์ พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยการตลาด การส่งเสริมการขาย การพยากรณ์ยอดขาย การโฆษณา การตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การจัดซื้อ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด เป็นต้น

4. การบัญชี (Accounting)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการบันทึกรายการทางการค้า การเขียนบันทึกรายการและการจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การบัญชีภาษีอากร การบัญชีระหว่างประเทศ การสอบบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การลงทุน การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี ข้อกำหนดทางกฎหมาย การเงินขั้นสูง เป็นต้น

5. อุตสาหกรรมบริการ (Services Industries) หรือ การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
ตัวอย่างวิชาที่เรียน เช่น การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการบริการ การบริหารการเสี่ยงภัย การประกันภัยทรัพย์สินและภัยค้ำจุน คณิตศาสตร์การประกันชีวิต ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมโรงแรม การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
ผ่านไปแล้ว 5 สาขาย่อยของหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะ เหลืออีก 5 สาขา มาติดตามต่อได้ภาค 2 ที่นี่เลย รู้จัก 10 สาขาด้านบริหารธุรกิจ มีสาขาไหนน่าเรียนบ้าง ตามมาดู! (ภาค2)


UploadImage

และสำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนต่อสาขานี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเรียนและสถานที่เรียนได้ตาม Link ด้านล่างนี้เลย
U-Review รวมหลักสูตรการเรียนทั้งหมดที่นี่
Admission Planning วางแผนการเรียนต่อ


ขอบคุณข้อมูลจาก : 
www.dektalent.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด