หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล อาชีพในอนาคต

บริหารยังแรง “บัญชี-การเงิน” นำโด่งสายงานขาดแคลนบุคลากร

วันที่เวลาโพส 29 กันยายน 60 17:31 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ประเมินความเสี่ยงตลาดแรงงานไทย เผยผลวิจัย “5 อันดับสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากร” ระบุว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างคือความชัดเจนด้านนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลด้วย และนี่คือสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมากที่สุด ประกอบด้วย

UploadImage
1. งานบัญชีและการเงิน
ซึ่งตลาดมีความต้องการระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับผู้บริหารในธุรกิจทุกระดับ

2. งานบริการลูกค้า
เพื่อรองรับใน 2 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจค้าปลีกในด้านต่างๆ และอีกกลุ่มธุรกิจที่เป็นการให้บริการเฉพาะทาง เช่น บริการด้านการเงิน การบัญชี การประกันภัยและประกันชีวิต บริการให้คำปรึกษา บริการทางด้าน Mobile Operator

3. งานขายและงานพัฒนาธุรกิจ
เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจในการหารายได้และขยายงานในภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว จึงทำให้ธุรกิจทุกภาคส่วนมีความต้องการสูง โดยเฉพาะงานขายที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ทางเทคนิคเฉพาะทาง ซึ่งแม้ธุรกิจที่มีความต้องการบุคลากรด้านนี้จะให้รายได้และค่าตอบแทนสูง แต่ยังมีผู้เข้าสู่สายงานน้อย เนื่องจากมีความกดดันสูงจึงเกิดความไม่มั่นใจในการเปลี่ยนสายอาชีพ

4. งานการผลิต
ไม่ได้ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อไม่ได้สูงมากทั้งการบริโภคในประเทศและส่งออก แต่เป็นความต้องการพนักงานประจำในด้านต่างๆ เช่น พนักงานขาย พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ล่าม และผู้บริหาร

5. งานบริการด้านการแพทย์
เนื่องจากเทรนด์ผู้บริโภคทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพมีการเติบโตอย่างมาก ทำให้บุคลากรด้านการแพทย์ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ และแพทย์ 

UploadImage
ข้อมูลจาก :  MGR Online

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด