หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล กิจกรรม

สานฝันปั้นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ CIBA DPU ผนึกกำลัง CCF และ CiTi Foundation จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ

วันที่เวลาโพส 22 กุมภาพันธ์ 60 15:07 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
UploadImage
CIBA DPU ผนึกกำลัง CCF และ CiTi Foundation
จัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ สานฝันปั้นนักธุรกิจรุ่นเยาว์

     วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ CiTi Foundation (CiTi) จัดการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมทักษะการเงินและอาชีพสำหรับเยาวชน โดยมี ดร.กรรณชฎา พิริยะสังสรรค์   ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ , ดร.พะโยม ชิณวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คุณวีระอนงค์ จิระนครภู่ตระกูล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงค์, คุณธัญญา ศิริเวทิน กรรมการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเปิดงาน

UploadImage
     โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจกว่า 55 คน แบ่งเป็น 15 ทีม จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักในความสำคัญของการจัดทำแผนธุรกิจและการประกอบการจริง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเรียนรู้และการทำแผนธุรกิจอย่างครบวงจร เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการ เส้นทางของการผลิตสินค้า การเงินและการลงทุน รวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ

UploadImage
     การประกวดแผนธุรกิจในครั้งนี้ ทีมชนะเลิศคว้าเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงวรรณดี แก้วกระจ่าง และ เด็กชายวีระยุทธ ประจุสมัย ชมรมไอศกรีม  จากโรงเรียนพิทยาลงกรณ์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงภัทรพร ด้วงมั่ง, เด็กหญิงชญาดา บุญสุขศรี, เด็กหญิงสุธิดา เจริญศิริ และเด็กหญิงปานวลี คชทอง ชมรมเพาะเห็ด จากโรงเรียนวัดหนองแขม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับเงินรางวัล 10,000 ได้แก่ เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยบุญเรือง, นายตติยะ พรกฤษดานันท์ และ นายชัยวัฒน์ ไชยกุล ชมรมไอศกรีม จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด