หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

เรียนบริหารธุรกิจสาขาการเงินและธนาคาร ใครว่าทำงานได้แค่ในธนาคาร

วันที่เวลาโพส 24 กุมภาพันธ์ 60 17:32 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
 
น้องๆ ที่เข้ามาเรียนคณะบริหารธุรกิจ และมีความสนใจในสาขา การเงินและธนาคาร จะได้เรียนในเรื่อง การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมการเงิน การบริหารสินเชื่อ บทบาทและความสำคัญของตลาดการเงิน และระบบการจัดการด้านการเงินขององค์กรหรือสถาบันการเงินในรูปแบบต่างๆ

UploadImage

โดยสิ่งที่ได้เรียนนั้นจะทำให้น้องๆ มีทักษะในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานธุรกิจและจัดการการเงินของตนเอง มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวนั้น ทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ในสายงานเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 4 สาย หลักๆ ดังนี้

1. สายการธนาคาร (Banking)
- นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
- นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
- นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analyst)
- นักการธนาคาร (Banker)

2. สายการเงินของบริษัท (Corporate Finance)
- เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Financial Officer)
- ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3. สายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ (Securities and Investment Banking)
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst)
- วาณิชธนากร (Investment Banker)
- ผู้ขายตราสารอนุพันธ์ (Derivative Trader)
- นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Analyst)

4. สายจัดการลงทุน (Fund Management)
- ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
- ผู้จัดการกองทุนตราสารอนุพันธ์ (Derivative Fund Manager)
- ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisor)
- นักวางแผนทางการเงิน (Financial planner)

UploadImage

ข้อมูลการเรียนต่อเพิ่มเติมที่ :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด