หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล กิจกรรม

เรียนตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ สู่การพัฒนาและลงมือทำธุรกิจจริง CIBA Festival มากกว่าตลาดนัดเชิงสร้างสรรค์

วันที่เวลาโพส 21 มีนาคม 60 16:49 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
UploadImage
   เอสเอ็มอี (SME หรือ SMEs) คืออะไร คำว่า เอสเอ็มอี นั้นเป็นคำย่อ ของคำว่า Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง สำหรับคำที่ใช้กันอย่างเป็นทางการของภาษาไทย คือ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” นั่นเอง

     
คงเคยได้ยิน ได้ฟังกันมาบ้างแล้ว และอาจจะสงสัย หรือว่ามึนงง ไอ้เจ้า “เอสเอ็มอี” แท้ที่จริงนั้น sme คืออะไร กันแน่ ทำไมผู้ใหญ่หลายท่าน ถึงพยายามที่จะช่วยกัน ส่งเสริมและผักดันให้มีการลงทุน ในธุรกิจ เอสเอ็มอี คำว่า เอสเอ็มอี นั้นเป็นคำย่อ ของคำว่า Small and Medium Enterprise (SME) ในภาษาอังกฤษนั่นเอง สำหรับคำที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ ของภาษาไทยคือ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” นั่นเอง สำหรับประเทศไทย ได้มีกฎหมาย ธุรกิจเอสเอ็มอี ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 โดยตาม กฎหมายฉบับนี้นั้น ได้ให้อำนาจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการกำหนดว่า ใครบ้างที่จะได้ ขึ้นชื่อว่า เข้าข่ายเป็น ธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวง ก่อนหน้านี้ จะใช้เกณฑ์ ในการวัดว่า ธุรกิจไหนเป็น เอสเอ็มอี ดังนี้คือ

     1.กิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน สองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สองร้อยคน

     2.กิจการค้าส่ง ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หนึ่งร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน ห้าสิบคน

     3.กิจการค้าปลีก ที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หกสิบล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สามสิบคน


UploadImage
    เมื่อ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA มธบ.เตรียมจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งที่  2  ภายใต้แนวคิด “มหกรรมเปิดตลาด เดินเพลิน ช๊อป แชะ กับร้านอาหารติดล้อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

UploadImage
     สำหรับการจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งนี้เป็นการรวบรวมร้านค้า Innovative SMEs และผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม Food Truck จำนวน 30 คัน  รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ Startup  มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม lifestyles รวมทั้งอาหารในราคาพิเศษแก่นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป

     นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ Food Truck ให้มีการพัฒนามาตรฐานการประกอบการและการขยายช่องทางการตลาดที่ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าผลักดันกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ไทยและเชื่อมโยงไปสู่สร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ CIBA Start-Up ในอนาคตอีกด้วย  

UploadImage

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด