หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล คณะสาขา

ใหม่! 9 หลักสูตรสร้างนักธุรกิจยุคดิจิทัล

วันที่เวลาโพส 30 มีนาคม 60 15:55 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
UploadImage


วันที่ 30 มีนาคม 2560 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ. หรือ DPU) เปิดตัว 9 หลักสูตรใหม่ สร้างผู้เชี่ยวชาญ 9 สายงานในธุรกิจดิจิทัลป้อนตลาดแรงงานในอนาคต ชูศักภาพการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เรียนรู้และปฏิบัติงานได้จริง ควบคู่ฝึกคิดแบบเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้จากกูรูมืออาชีพที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้แบบจัดเต็ม พร้อมเปิดห้องเรียน Startup ที่ผสมผสานแนวคิด Makerspace และ Co-working space หวังให้นักศึกษาสร้างธุรกิจ และประสบความสำเร็จได้จริงตั้งแต่เรียนไม่จบ
 

ดร.พัทธนันท์ เพชนเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี เปิดเผยว่า CIBA มธบ. จะเป็นสถาบันที่เน้นการสร้างนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนคณะ หรือสาขาใด ก็สามารถนำความรู้มาต่อยอดทำธุรกิจได้จริงบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย ฉีกรูปแบบการเรียนการสอนปริญญาตรีแบบเดิม

 UploadImage


โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ CIBA มธบ. ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตมากขึ้น จึงเปิดสอน 9 หลักสูตรยุคดิจิทัล ประกอบด้วย
1. การบัญชียุคดิจิทัล
2. การตลาดยุคดิจิทัล
3. ผู้ประกอบการดิจิทัล
4. Fintech (เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน)
5. โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
6. ธุรกิจระหว่างประเทศ
7. HR (การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล)
8. เศรษฐศาสตร์
9. หลักสูตรนานาชาติ
 

ในงานเปิดตัวมีกิจกรรมเยี่ยมชมงาน กับ เฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง หรือคุณเฟื่องลดา นางฟ้าไอที และกิจกกรมจับพูดคุยกับ น.สพ.ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ ในหัวข้อ “การตลาดปฏิบัติได้จริงในยุคดิจิทัล” , คุณ สารเดช พานุรัตน์ หัวข้อ “กลยุทธ์การสร้าง Brand หรูระดับโลก และทิศทางในอนาคต” และ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ในหัวข้อ “Startup ไทย : ทิศทางในอนาคตที่ตอบโจทย์ Lifestyle

UploadImageUploadImageUploadImage

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด