หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล กิจกรรม

เพราะเรารู้ว่าภาษาจีนนั้นสำคัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

วันที่เวลาโพส 06 สิงหาคม 60 15:19 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium


       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้อนรับน้องๆกว่า 4,000 คน สู่การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 (นานาชาติ) เป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนนะคะ #เพชรยอดมงกุฎภาษาจีน #การแข่งขันภาษาจีนใหญ่ที่สุดในโลก #DPU


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ