หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล ข่าว/บทความ

10 อันดับธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2561 จากหอการค้าไทย

วันที่เวลาโพส 14 ธันวาคม 60 15:41 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยรายงานการวิจัย ธุรกิจดาวรุ่งและดาวร่วง ประจำปี 2561 พิจารณาจากข้อมูลตัวเลขของภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์และแบบสำรวจหอการค้าโพล โดยประเมินจากเกณฑ์คะแนน 5 ส่วน ประกอบด้วย  ยอดขาย ต้นทุน กำไรสุทธิ ปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน และความสอดคล้องกับกระแสความนิยม 

ซึ่ง ธุรกิจที่น่าจับตาและเป็นดาวรุ่งในปี 2561 อันดับ 1 คือ ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร ตามมาด้วยอันดับ 2 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม 3 ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 4 ธุรกิจเครื่องสำอาง และ 5 ธุรกิจปิโตรเคมี พลาสติก โลจิสติกส์ ตามลำดับขณะที่ ธุรกิจดาวร่วงที่ต้องปรับตัวในปี 2561 ได้แก่ อันดับ 1 ธุรกิจหัตถกรรมดั้งเดิม อันดับ 2 ธุรกิจเหมืองแร่ ตามมาด้วยธุรกิจสิ่งพิมพ์/เช่าหนังสือ ธุรกิจจำหน่าย ผลิต แผ่นและเครื่องเล่นซีดี ธุรกิจเคเบิลทีวี ธุรกิจสินค้าเกษตร ธุรกิจโทรศัพท์มือสอง ธุรกิจร้านค้าดั้งเดิม และธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต


โดยจากผลการวิจัยยังกล่าวถึงปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจในประเทศ คือ การลงทุนภาครัฐที่ต่อเนื่อง การท่องเที่ยวที่ยังขยายตัว รวมถึงการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดในปี 2561 ซึ่งจะส่งผลดีกับความเชื่อมั่นและการลงทุน ขณะที่ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการก่อการร้าย หรือการเปิดเสรีการค้ากับจีน ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบกับการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ได้


ที่มา: 
www.voicetv.co.th
thestandard

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ