หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล อาชีพในอนาคต

"นักการตลาดดิจิทัล" มนุษย์ทองคำรายใหม่ ในโลกแรงงาน

วันที่เวลาโพส 20 มกราคม 61 14:42 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ยุคปัจจุบัน เรียนการตลาดอย่างเดียว ยังไม่พอ!
จากรายงานล่าสุดของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชีย เกี่ยวกับความต้องการแรงในตลาดงานของไทยและทั่วโลก ซึ่งสายงานหรืออาชีพที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ คือ "กลุ่มสายงานดิจิทัล" ซึ่งถือได้ว่ากำลังเข้ามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดย คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงกรณีนี้ไว้ว่า

" จากยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่มีกว่า 38 ล้านคน หรือคิดเป็น 56% ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่งผลให้ธุรกิจไทยหันมาให้ความสำคัญกับการทำตลาดดิจิทัลกันมากยิ่งขึ้น สอดรับกับงบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของไทยในปี 2558 ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยมูลค่ารวมกว่า8,084 ล้านบาท โดยเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่ารวมเพียง 6,115 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าด้วยการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้ปี 2559 อาจมีมูลค่าสูงกว่า 9,883 ล้านบาท และอัตราการเติบโตดังกล่าวกำลังมีแนวโน้มสูงเรื่อยๆ ทุกปี

ประกอบกับแผนแม่บทของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงถือเป็น สัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ถึงความต้องการการจ้างแรงงานสายดิจิทัลกันมากขึ้น ซึ่งจากรายงานพบว่า นายจ้างมีความต้องการตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลปัจจุบันมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ ผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวมีเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น จึงส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85% "


เมื่อเกิดช่องว่างระหว่างดีมานด์และซัพพลายของตลาดค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้ เกิดช่องว่างโครงสร้างเงินเดือนแรงงานสายการตลาดดิจิทัล ซึ่งมีอัตราสูงกว่าแรงงานสายการตลาดแบบดั้งเดิมถึง 61% และจากตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าว ตำแหน่งงานทางด้านดิจิทัลเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากตลาดมีการเติบโตสูงและมีอัตราฐานเงินเดือนที่สูงกว่างานการตลาดแบบดั้งเดิม แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการแข่งขันในสายการนี้เป็นระดับ 10 : 1 หมายถึงใน 10 คน อาจมีคุณลักษณะและทักษะที่สอดรับกับสายนี้เพียง 1 คนเท่านั้น

และไม่เพียงแต่ความต้องการตำแหน่งงานดิจิทัลในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น ในเอเชียและระดับโลกต่างก็เกิดภาวะการขาดแคลนในส่วนดังกล่าวด้วยเช่นกัน เพราะต้องยอมรับว่าการตลาดในยุคดิจิทัลกำลังมีความสำคัญและมีแนวโน้มการเติบโตทั่วโลก


ตัวอย่างตำแหน่งงานเฉพาะสายอาชีพดิจิทัลที่กำลังเป็นที่สนใจทั่วโลกอย่างตำแหน่งงาน User Experience Designer ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการออกแบบเว็บไซต์ให้มีปุ่มคลิกที่หาง่าย เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างแบรนด์ให้กับผู้เข้าเว็บไซต์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในตำแหน่งนี้สำหรับประเทศไทยถือว่าหายากมาก อย่างจ๊อบส์ ดีบี ยังต้องจ้างงานตำแหน่งนี้มาจากต่างประเทศ โดยเราจะทำสัญญาจ้างเป็นโปรเจ็กต์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมี ตำแหน่งงานอื่นในสายงานดิจิทัลที่หายากเช่นกัน คือ ตำแหน่ง Search Engine Optimization (SEO) ผู้ซึ่งทำให้เว็บไซต์อยู่ในตำแหน่ง Top ของการค้นหาผ่านเสิร์ชเอ็นจิ้นด้วยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อมูล เนื้อหา บทความ สินค้าและบริการ รวมไปถึง โปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนา Mobile Application ก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

อาชีพเหล่านี้สิ่ง ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งทั้งด้านการผลิตบุคลากรในสายงานดิจิทัล รวมถึงการค้นหาคนที่หาได้ยากและการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุดเพราะนี่คือฟันเฟืองสำคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ทองคำ ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล และการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต


ที่มา : www.prachachat.net

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด