หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล ข่าว/บทความ

Mobile First และยุคสมัยที่คนไทยใช้ชีวิตผูกติดกับ Smartphone และ Internet

วันที่เวลาโพส 12 กุมภาพันธ์ 61 11:30 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ในยุค “Mobile First” คนไทยใช้ชีวิตกับสมาร์ทโฟนอย่างไร? 

จากรายงาน DIGITAL AROUND THE WORLD IN 2018 ซึ่งเป็นการรวบรวมสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ของ “We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ “Hootsuite” ผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจออนไลน์และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ

ในรายงานได้เผยว่า ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุค “Mobile First” คือ คนทั่วโลกเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน Mobile Device กันมากขึ้น โดยแพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมทั่วโลก  อันดับ 1 ได้แก่ Facebook  2 YouTube 3 Whatsapp  4 Facebook Messenger  และ 5 WeChat ซึ่งในขณะนี้ทั่วโลก มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลก และการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วนั้น เนื่องมาจาก “การเติบโตของสมาร์ทโฟน” จากหลากหลายแบรนด์ที่ปัจจุบันมีราคาไม่แพง ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสะดวกขึ้น

โดยประมาณการณ์ว่าในปี 2017 ทั่วโลกมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องแรกในชีวิต ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านคน และ 2 ใน 3 ของจำนวนประชากรโลกกว่า 7,600 ล้านคน มีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาร์ทโฟนและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต-สมาร์ทโฟน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งาน Social Media โดยปัจจุบันประชากรกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก ใช้ Social Media เป็นประจำทุกเดือน โดย 9 ใน 10 คนของผู้ใช้งาน Social Media เลือกเข้าผ่าน Mobile Device

นอกจากภาพรวมในระดับโลกแล้ว ในรางานได้กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์ต่างๆ ของคนไทย และสถิติภาพรวมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ในยุค “Mobile First” ไว้ดังนี้ 


ในรายงานระบุว่า ประเทศไทยมีประชากร 69.11 ล้านคน (53% อยู่ในเขตเมือง) ผู้หญิง 51.3%  ผู้ชาย 48.7% มีรายได้ต่อหัวประชากรเฉลี่ย อยู่ที่ 16,946 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทย คิดเป็นสัดส่วน 97% ของประชากรทั้งประเทศ 

ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 57 ล้านคน คนไทย 51 ล้านคน ใช้ Social Media และคนไทยที่ใช้ Social Media  46 ล้านคน เข้าผ่าน อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) โดย Social Media ยอดนิยมของคนไทย อันดับ 1 ได้แก่ Facebook อันดับ 2 YouTube อันดับ 3 LINE  อันดับ 4 Facebook Messenger และ อันดับ 5 Instagram ซึ่ง คนไทยใช้เวลาเล่น Social Media เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 10 นาที/ต่อวัน ใช้เวลาไปกับการดูทีวี (Broadcast, Streaming, Video On Demand) ไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง 3 นาทีต่อวัน

นอกจากนั้นสถิติยังบอกอีกว่า กรุงเทพฯ ครองอันดับ 1 เมืองที่มีผู้ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก ถึง 22,000,000 คน  อันดับ 2 ธากา (บังคลาเทศ)  อันดับ 3 เบกาซิ (อินโดนีเซีย) อันดับ 4 จาการ์ต้า (อินโดนีเซีย)  และอันดับ 5 เม็กซิโก ซิตี้ ที่มา : 
wearesocial.com
www.brandbuffet.in.th

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด