หน้าแรก เรียนธุรกิจดิจิทัล กิจกรรม

Young Entrepreneurship Bootcamp 2018 โอกาสของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มาถึงแล้ว พลาดไม่ได้กับสุดยอด Workshop ระดับโลก

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 20:17 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
     โอกาสของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มาถึงแล้ว พลาดไม่ได้กับสุดยอด Workshop ระดับโลก ครั้งแรกที่ CIBA ร่วมกับบริษัท Mushroom Group จัดกิจกรรม Young Entrepreneurship Bootcamp 2018 ในวันที่ 3-5 เม.ย. 61 ที่ห้อง Maker Space ห้องสมุด ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลาย ร่วมกับ นักศึกษานานาชาติจาก จีน เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนม่า กัมพูชา เซอร์เบีย และไทย  เข้าร่วมเรียนรู้กับวิทยากรที่มีชื่อเสียง จากเครือข่าย Global Entrepreneurship Network

ฝันเป็นนักประกอบการรุ่นใหม่ ไม่ไกลเกินจริง สมัครเรียนวันนี้ที่ http://www.dpu.ac.th/onlineadmission/

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ