หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

เส้นทางสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดการ

วันที่เวลาโพส 16 มกราคม 60 14:21 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
UploadImage
 
 
     รายการโทรทัศน์เป็นความบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้ชมทั่วประเทศ รายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่ออกอากาศในปัจจุบันมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งการขยายเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีส่วนเปิดตลาดให้กว้างขึ้นอีก ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับความสนใจจากเจ้าของสถานีมากขึ้น เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ต้องแข่งขันในการนำเสนอสาระความบันเทิงที่มีคุณภาพและต้องตามรสนิยมของผู้ชม


ความรู้เบื้องต้นของการผลิตรายการโทรทัศน์

     ดร.บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา เคยกล่าวว่า “ภาพยนตร์” เป็นศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมเอา ศิลปะทั้ง 6 แขนงได้แก่ วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ ละคร ไว้ด้วยกัน โทรทัศน์   เป็นการต่อยอดของภาพยนตร์ ที่อาศัยวิทยาการและนวัตกรรมสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือ แทนฟิล์มภาพยนตร์นั่นเอง


ความต้องการชมรายการเพิ่มขึ้น : โอกาสของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

     ความก้าวหน้าของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์นั้นจะมาจากประสบการณ์การทำงาน การมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ และการมี connection ที่ดีเพื่อขยายหรือต่อยอดงานต่อไป เป็นงานที่เน้นการปฏิบัติจึงสามารถเรียนรู้งานและพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆ จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัด             
1. ในช่วงแรกของการทำงานอาจเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ ที่จะคอยช่วยทั้งในเรื่องของการหาข้อมูล การทำสคริป การเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับรายการ
2. หากได้แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่าสามารถควบคุมงานทั้งหมดได้ ก็จะได้รับมอบหมายงานใหม่หรือเลื่อนตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่จะต้องคุมภาพรวมของรายการทั้งหมด เป็นคนที่กำหนดทิศทางและตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการ
3. นอกจากนั้นถ้าเรามีประสบการณ์มากพอ ก็สามารถผลิตรายการเองทั้งหมดได้ โดยการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หรือผู้ควบคุมการผลิต จะเป็นคนดูแลภาพรวมของทุกรายการที่มีอยู่ในบริษัทรวมไปถึงเรื่องงบประมาณ ความเหมาะสม การตลาด และการกำหนดรูปแบบรายการ
ซึ่งในปปัจจุบันการผลิตสื่อทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์และช่องทางที่มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็กรุ่นใหม่สามารถผลิตสื่อต่างๆออกมาได้ด้วยตัวเอง ระยะเวลาที่จะประสบความสเร็จในการทำงานก็จะสั้นลง อายุการทำงานที่น้อยลงแต่มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนรุ่นก่อนๆที่ทำงานมานาน


 
UploadImage

 
คุณลักษณะของงานเป้าหมายของงาน / โจทย์ใหญ่ของงาน /ความท้าทายของงาน

     ความแตกต่างคือความท้าทายของการทำรายการโทรทัศน์ เพราะปัจจุบันสื่อต่างๆมีช่องทางในการออกอากาศมากมายและยังมีรายการแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา แล้วเราจะสร้างจุดต่างที่ทำให้ผู้ชมมีความสนใจในงานของเราได้อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรใหม่อยู่ที่ว่าเราจะนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาก่อให้เกิดสิ่งใหม่ได้อย่างไร และเป้าหมายนอกเหนือจากการให้ผู้ชมหันมารับชมรายการของเราแล้ว ผู้ชมยังต้องได้รับสารที่เราต้องการจะสื่อออกไปด้วย โดยอาจทำให้เกิดจุดเปลี่ยนหรือแนวความคิดบางอย่าง ทั้งในตัวของผู้ชมเองและสังคม


ขั้นตอนการทำงานของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

1. คิดหัวข้อในการนำเสนอในแต่ละเทป   ในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นจะมีรูปแบบของรายการเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนดู  ซึ่งในแต่ละครั้งนั้นก็ต้องเพิ่มความน่าสนใจไปเรื่อยๆ เราจึงต้องคิดว่าเราจะนำเสนออะไร ควรเป็นเรื่องที่ผู้ชมให้ความสนใจโดยอาจจะหยิบประเด็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบัน
2. การหาข้อมูลในการทำสคริป หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราต้องการจะนำเสนอเรื่องอะไร ก็ต้องเริ่มหาข้อมูลทั้งจากการลงพื้นที่จริง สอบถามจากผู้รู้ หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้ง หนังสือ อินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลนั้นต้องมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และเป็นความจริง เพราะการทำงานสื่อนั้นการนำเสนอความจริงถือเป็นจรรยาบรรณและส่งผลต่อรายการ เพราะหากนำเสนอข้อมูลที่ผิดๆก็จะทำให้ไม่มีคนเชื่อถือและเลือกที่จะไม่ชมรายการของเรา
3. วางแผนการถ่ายทำ เมื่อเราได้สคริปที่ทำให้เรารู้ว่าต้องถ่ายทำอะไรก็จะมาวางแผนการถ่ายทำก่อนหลัง ต้องไปถ่ายที่ไหน อย่างไร ติดต่อใครบ้าง ต้องมีการถ่ายอะไรบ้าง เป็นขั้นตอนของการเตรียมงาน เตรียมซื้อของ ติดต่อประสานงานกับทีมต่างๆ และกำหนดวัน เวลา ในการถ่ายทำ เพราะการถ่ายทำรายการโทรทัศน์นั้นค่อนข้างมีเวลาที่จำกัด การวางแผนที่ดีจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การถ่ายทำ เป็นขั้นตอนการทำงานที่สำคัญที่สุด การทำตามแผนงานจะทำให้ภาพที่ออกมาตรงตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ และเราควรเตรียพร้อมรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน 
5. การตัดต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของทีมตัดต่อ ผู้ผลิตหรือโปรดิวเซอร์จะเป็นคนที่ควบคุมทิศทางและกรอบให้กับรายการ ว่าควรจะตัดต่ออย่างไรมีการเพิ่มเติมเทคนิคอย่างไร และเล่าเรื่องอย่างไร


คุณค่าและผลตอบแทน

     การทำงานรายการโทรทัศน์จะได้ผลตอบแทนไม่มากเท่าไรนักขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ โดยถ้าทำรายการโทรทัศน์ในระบบของงานประจำก็จะได้รับเงินเดือนที่ start ที่ 15,000 ปกติเหมือนกับการทำงานทั่วไป และจะได้ขึ้นตามประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งงาน แต่หากเป็น Free Lance  รับจ้างเป็นงานรูปแบบของรายได้ก็จะแตกต่างกัน อาจจะได้รับเงินเป็นก้อนและนำมาบริหารจัดการเอง ควบคุมการผลิตทั้งหมดซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของเรา หากค่าใช้จ่ายน้อยก็จะได้รับผลตอบแทนมากเท่านั้น


บุคลิก นิสัยของคนที่เหมาะจะทำอาชีพนี้

1. ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เพราะการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นมีขั้นตอนในการทำงานค่อนข้างเยอะและทุกขั้นตอนมีความสำคัญเท่ากันหมด  
2. มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา งานโทรทัศน์จะต้องทำงานแข่งกับเวลาอยู่เสมอ เพราะมีเรื่องเวลาการออกอากาศที่ชัดเจน จึงควรที่ต้องทำงานได้เร็วและผลงานออกมาดีด้วย
3. มีความรอบคอบ ทุกขั้นตอนการทำงานมีรายละเอียดโดยเฉพาะขั้นตอนการหาข้อมูล และ การทำสคริป เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำข้อมูลนั้นมาออกอากาศ
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะในการทำงานโดยเฉพาะการถ่ายทำอาจเกิดปัญหาที่เราไม่คาดคิดจึงต้องเป็นคนที่กล้าตัดสินใจและจัดการการทำงานได้ดี
5. มีการพัฒนาตัวเองและงานขึ้นไปเรื่อยๆ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพราะการทำงานสื่อนั้นมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีเรื่องของกระแสนิยม เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่อัพเดทตัวเองรู้เรื่องราวใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อนำมาใช้กับการทำงาน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนง่าย เพราะต้องทำงานกับคนเยอะและเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลากหลายรูปแบบ
7. ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามการทำงานและสถานะการณ์ต่างๆ เป็นคนลุยๆ ง่ายๆ สบายๆสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา  


ทักษะ ความรู้ ความสามารถ

1. ความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอรายการได้แปลกใหม่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา
2. มีวิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เป็นคนที่มีความรู้รอบตัว
3. สามารถเขียน สคริป หรือ เขียนบทโทรทัศน์ได้
4. เป็นคนทำงานมีระบบขั้นตอน เพราะการรายการโทรทัศน์นั้นมีขึ้นตอนที่ต้องรับผิดชอบมากมาย
5. มีความรู้พื้นฐาน ในเรื่องของการถ่ายทำ ระบบกล้อง ไฟ การตัดต่อ   เพื่อสามารถดูภาพรวมของงานได้
6. ชอบพบปะผู้คน สามารถติดต่อพูดคุยกับคนได้หลากหลาย


**ถ้าอยากทำอาชีพนี้อยากรู้ว่าต้องเรียนสาขาอะไร คลิก!!

 


ที่มา
[1] http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9480000170387
[2] http://www.a-chieve.org/information/detail/74
[3] http://oknation.nationtv.tv/blog/tanpisit/2013/07/17/entry-1
[4] http://www.kantanainstitute.ac.th/bachelor-of-fine-and-applied-arts

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด