หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

รู้จัก นักประชาสัมพันธ์ อาชีพสำคัญที่เป็นหน้าตาขององค์กร

วันที่เวลาโพส 17 มกราคม 60 17:09 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

น้องๆ หลายคนอาจเคยได้ยินและคุ้นเคยมาบ้างแล้วกับคำว่า "นักประชาสัมพันธ์" แต่มักเข้าใจผิดว่าประชาสัมพันธ์เป็นเพียงแค่การพูด แต่บอกก่อนเลยว่าสาขานี้เรียนแล้วได้อะไรเยอะมากกว่าที่คิด ไปดูกันว่าเรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง


คุณสมบัติและหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์หรือ Public Relation : PR  เป็นตำแหน่งงานที่สำคัญตำแหน่งหนึ่งในบริษัท เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องผู้สร้างความนิยม ทัศนคติที่ดีและรักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร รวมถึงงานบริการหรือสินค้าขององค์กรต่อสาธารณะชนหรือประชาชน ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พนักงานของบริษัท ผู้ขายหรือผู้จัดส่งสินค้าให้บริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหน้าที่ของรัฐ สาธารณชนหรือชุมชนทั่วไป

ดังนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องความอดทนอยู่บ้าง เพราะบางครั้ง อาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลาย อาจต้องมีพลังล้นเหลือ เชื่อมั่นในตนเอง รักในงานบริการ ทักษะภาษา การพูดการสื่อสาร น้ำเสียง ก็เป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ ในฐานะนักสื่อสารที่ดี ควรมีความสามารถทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นผู้ส่งสาร หาช่องทางการสื่อสารที่ดี ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ถ่ายทอดสารที่ใจความครบถ้วน ชัดเจน และต้องเป็นผู้รับสารที่เก่งอีกด้วยเช่นกัน ไม่ใช่พูดเก่ง แต่ฟังที่คนอื่นพูดมาไม่เข้าใจ
 

ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ การประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำธุรกิจต่างๆ ที่คอยส่งเสริมภาพลักษ์ด้านดีให้เป็นที่จดจำ ไม่เพียงแค่นั้น ในยุคสังคมสารสนเทศ ที่กำลังพัฒนามาเป็นสังคมความรู้ สังคมที่ต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและการพัฒนาสังคม การสื่อสารเพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพต้องทำในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดสอน
สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์
 
น้องๆ คนไหนสนใจเรียนต่อด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะกับยุคดิจิทัล อ่านข้อมูลของการเรียนในสาขานี้เพิ่มเติม คลิกที่นี่เลย 
 
 
ที่มา : www.spu.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด