หน้าแรก เรียนนิเทศฯ คณะสาขา

สร้างสรรค์ และออกแบบเนื้อหาที่มีศิลปะในการสื่อสาร

วันที่เวลาโพส 21 กุมภาพันธ์ 60 17:47 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
แนะนำสาขาศิลปะการแสดง
 
         วันนี้เราจะพูดคุยแนะนำถึงสาขาที่น้องๆ หลายคนสนใจกันมาก คือ นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางสื่อธุรกิจการบันเทิง สื่อทุกประเภทรวมถึงโทรทัศน์ ภาพยนตร์ละครเวที เคเบิลท้องถิ่น   มัลติมีเดีย และโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งภายในประเทศและนอกประเทศต่างต้องปรับพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคสื่อ  การเป็นผู้ผลิตสื่อในวันนี้จึงไม่เพียงเป็น “ผู้ผลิตที่ทำได้  ทำเป็น” เท่านั้น  หากแต่ต้องเป็น “ผู้สร้างสรรค์  และออกแบบเนื้อหา  ที่มีศิลปะในการสื่อสาร”  ที่มีคุณภาพด้วย


UploadImage
 
 
          สาขาวิชาศิลปะการแสดงเน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ   เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคดิจิทัล   ด้วยการใช้สื่อการสอน  อุปกรณ์การเรียนการสอน (Teaching Materials) และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน และความทันสมัย  ด้วยเชื่อว่าความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในงาน   รวมถึงเสริมความเป็นมืออาชีพด้วยการปฏิบัติงาน   สร้างสรรค์งาน  และนำเสนองาน   ภายใต้การดูแลเอาใจใส่จากผู้เชียวชาญ  และศิลปินในวงการบันเทิง และทีมคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ในวงการศิลปะการแสดง

                สุดท้ายนี้ใครที่เคยมีฝันอยากเป็นหนึ่งในการแสดง งานบันเทิง งานโฆษณา งานเบื้องหลัง สาขานี้นับว่าน่าจตรงกับความต้องการของน้องๆสุดๆ เพราะเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ทางด้านการเขียนบท การแสดง ถ้าหากน้องๆที่ชอบแสดงออก และชอบการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ สาขานี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับ

สนใจเรียนสาขาศิลปะการแสดง คลิกเลย!!

 


ที่มา => Spu

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด