หน้าแรก เรียนนิเทศฯ คณะสาขา

งานเบื้องหลัง ผลิตภาพยนตร์ เชิญทางนี้!

วันที่เวลาโพส 07 กุมภาพันธ์ 60 09:32 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
UploadImage
          เนื่องจากภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลได้กลายมาเป็นสื่อเพื่อการสร้างสรรค์และสนองความต้องการของคนหมู่มากในสังคมไทยและของคนทั้งโลก ธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลจึงมีผลกระทบต่อแรงงานและรายได้ของชาติเป็นจำนวนมหาศาล
เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้ก้าวไปสู่เวทีสากล ภาควิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมถูกออกแบบมาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร มีห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับโลก สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ

UploadImage
 
จุดเด่นของสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
1. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงาน
2. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ทันสมัย
3. เรียนกับมืออาชีพ อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริงในวงการ
4. มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- ผู้กำกับ
- ผู้ช่วยผู้กำกับ
- ผู้กำกับภาพ
- ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ
- ผู้ลำดับภาพและเทคนิคพิเศษ
- คนเขียนบท
- ผู้ควบคุมการผลิต
- ผู้จัดการกองถ่าย
- ผู้อำนวยการสร้าง
- ผู้จัดหานักแสดง
- อาจารย์ด้านภาพยนตร์
- นักเขียน
- นักวิจารณ์ภาพยนตร์
 

-----------------------------------------------------

งานและอาชีพที่เกี่ยวข้อง

ผู้กำกับภาพยนตร์

UploadImage


ที่มา => SPU, CHULA, BU

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด