หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

เส้นทางของนักขายเสียง

วันที่เวลาโพส 20 มกราคม 60 13:28 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
UploadImage
 
     ถ้าให้ถามว่าหนุ่มสาวยุคใหม่ส่วนใหญ่สนใจงานในด้านใด ตอบได้เลยว่าหลายๆคน คงต้องการที่จะทำงานด้านสื่อสารมวลชน

นักจัดรายการวิทยุ
     เป็นกระบวนการของการส่งข่าวสาร หรือสื่อความหมายต่าง ๆ โดยทางสื่อกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ โดยต้องเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดเหล่านั้นไปประยุกต์กับการปฏิบัติในด้านการผลิตรายการ การวางแผนรายการ และการประเมินผลการใช้สื่อสาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง ซักซ้อมทำความเข้าใจกับบทวิทยุหรือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเสียง ดำเนินรายการตามรูปแบบแลวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการอ่าน การพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคล การตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ทางจดหมายหรือวิธีการอื่น ๆ ควบคุมให้การนำเสนอเนื้อหาราย


 
UploadImage

 
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          นักจัดรายการวิทยุหรือดีเจในบางรายการเป็นทั้งผู้จัดรายการและเป็นผู้หาโฆษณาสินค้าเพื่อสนับสนุนรายการของตนเอง อาจพัฒนาทักษะและความความสามารถเป็นผู้เขียนบทวิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นนักเขียน เพราะจากการจัดรายการจะมีข้อมูลที่สะสมไว้ใช้ในการทำงานอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมาก ตำแหน่งอาจไม่มีการเลื่อนขึ้น แต่มีรายได้มากขึ้นและมีชื่อเสียงมากขึ้น
          อาชีพนี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านความคิดต่อผู้ฟังมาก ดังนั้นจึงสามารถที่จะโน้มน้าวประชาชนให้เกิดความสนใจ และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นจึงอาจมีรายการวิทยุเป็นของตนเอง หรือสามารถเป็นผู้ผลิตรายการวิทยุ รายการต่าง ๆ เพื่อป้อนให้กับผู้เช่าช่วงสถานีปัจจุบัน เจ้าของสินค้าเห็นความสำคัญถึงสื่อโฆษณาทางวิทยุ เนื่องจากวิทยุเป็นสื่อที่สามารถพกพาไปได้ทุกแห่งหน และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาสินค้าโดยผ่านรายการทางสถานีวิทยุจึงสามารถเพิ่มยอดขายได้ ดังนั้นอาชีพนักจัดรายการจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจจะใช้เป็นงานประจำ หรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้
UploadImage

-------------------------------------------------------
งานและอาชีพที่เกี่ยวข้อง

นักจัดรายการวิทยุ DJ


UploadImage

ที่มา => gotoknow


 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด