หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

อาชีพที่เป็นเสมือนกระจกสะท้อนสังคมและตะเกียงในค่ำคืน

วันที่เวลาโพส 25 มกราคม 60 15:57 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
     ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าว ที่สังกัดอยู่กับสื่อมวลชนใดก็ตาม ต้องปฏิบัติหน้าที่หลักเช่นเดียวกัน คือ การเสาะแสวงหาข่าว และทำข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ คดีต่างๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำข่าว หรือสารคดีเฉพาะเรื่อง จากนั้นจดบันทึกข้อเท็จจริงจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพ การบันทึกเทปเสียง เทปโทรทัศน์ วิดีโอเทป เขียนข่าวตามรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และมีรายละเอียดตามความเหมาะสมสำหรับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ส่งข่าวให้กับกองบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาก่อนเผยแพร่โดยการออกอากาศหรือลงพิมพ์ ในสิ่งพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ ของการเสนอข่าวแก่ สาธารณชน
 
UploadImage
 
     การรายงานข่าวอาจรายงานสดตรงมา หรือสถานที่ที่เป็นข่าว เช่นผลของการเลือกตั้ง สงครามใน พื้นที่จริงที่อยู่ในที่ห่างไกลในประเทศ ต่างประเทศ มุมใดมุมหนึ่งของโลก โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เครื่องโทรสาร และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

UploadImage
 
     ถึงกระนั้นอาชีพ "นักข่าว" ก็เป็นอาชีพ ที่ได้รับความสนใจ พอสมควรทีเดียว โดยเฉพาะจากคน ที่ชอบงานท้าทาย ความสามารถ ตื่นเต้น ผจญภัย และภูมิใจ กับการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น หรือสังคมส่วนร่วมไม่แปลกที่อาชีพนี้ จะมีคนเข้าออกบ่อย บางคนเข้ามาเพื่อเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในการทำงาน ก่อนจะไปทำอาชีพอื่น ที่เหมาะสมและมั่นคงกว่าบางคนเข้ามาเพราะหลงใหล กับตัวหนังสือ และการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม แต่บางคนก็ชื่นชอบ อิสรเสรีที่อาชีพนี้มีให้ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็น "นักข่าว" เสมอไป อาชีพนี้ต้องการบุคคล ที่มีคุณสมบัติพิเศษอยู่เหมือนกัน และจำเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก อย่างเหมาะสม

------------------------------------------------
อาชีพที่เกี่ยวข้อง

 นักข่าว นักเขียนข่าว

------------------------------------------------
อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนักข่าวเพิ่มเติม

คลิก!!


UploadImage

ที่มา => jobnorththailand

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด