หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

ผู้สร้างความเย้ายวน ออกแบบความปรารถนา

วันที่เวลาโพส 02 กุมภาพันธ์ 60 12:51 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
     นักออกแบบเครื่องประดับมีหน้าที่ในการออกแบบหรือวาดโครงสร้างเครื่องประดับให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น  แหวน สร้อยคอ ต่างหู สังวาล  เข็มกลัด  รวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิตพอสมควร เพื่อให้แบบงานสามารถผลิตได้จริง รวมทั้งต้องประสานงานกับช่างผลิตเครื่องประดับเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
 
 
UploadImage

 
     ผู้ประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานที่ในสถานที่ที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วน เพื่อใช้ความคิด จินตนาการ ออกแบบชิ้นงาน มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการออกแบบ เช่น โต๊ะเขียนแบบสีสำหรับลงสี อาจเป็นสีน้ำหรือสีพิเศษ เพื่อให้ ภาพออกมาเหมือนจริงมากที่สุด มีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และให้ได้สีตามต้องการ หรือบันทึกภาพที่วาดแล้วลงในคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การนำเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาจมีผู้ช่วยทำงานในรายละเอียดด้านอื่นๆ

พื้นฐานการออกแบบ

      การที่จะสรุปคำว่า “ออกแบบ” คืออะไรอย่างแน่นอนนั้นนับเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควร เพราะข้อสรุป อาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละอย่าง แต่มิได้คลุมความหมายโดยส่วนรวมก็ได้ เช่น สถาปนิก อาจจะเน้นถึง การจัดบริเวณว่างเพื่อการอยู่อาศัย นักออกแบบเครื่องแต่งกาย อาจจะเน้นถึงการออกแบบที่สัมพันธ์กับบุคลิกของผู้สวมใส่แต่ละคน หรือนักออกแบบเครื่องประดับ จะเน้นถึงวัสดุที่จะนำมาใช้ให้มีความสวยงาม และสวมใส่ได้อย่างสบาย เป็นต้น

 
UploadImage
 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. รักความสวยงาม ควรมีพื้นฐานด้านศิลป์พอสมควร
2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถถ่ายทอดความคิดได้โดยไม่มี  ขีดจำกัด
3. มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและแหล่งของวัตถุดิบพอสมควร และสามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้เมื่อออกแบบ
4. มีความรู้เชิงช่างในสาขางานที่จะต้องทำ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้แบบที่ออกไว้ เป็นไปตามความต้องการ
5. ขวนขวายหาความรู้ทางวิทยาการและเทคนิคการสร้างเครื่องประดับใหม่ ๆ
 
 
 
 
 
 
UploadImage

ที่มา => preciouspieces.wordpress

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด