หน้าแรก เรียนนิเทศฯ อาชีพในอนาคต

เบื้องหลังความตระการตา ของฉากหลัง

วันที่เวลาโพส 06 กุมภาพันธ์ 60 15:41 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
     นักออกแบบฉากละคร คือ ผู้ที่ทำหน้าที่สร้างสรรค์การออกแบบ จัดฉาก วัสดุในรายการ และงานกราฟฟิกต่างๆ ซึ่งงานด้านนี้อยู่ในส่วนงานของการสนับสนุนการผลิตรายการ ซึ่งนักออกแบบฉากละคร ต้องนำความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างฉาก ให้แสงสีสัน และเครื่องแต่งกายของผู้ที่จะเข้าฉากแสดง มาวางแผนงาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพที่ออกมาในขั้นตอนสุดท้าย คือความสมบูรณ์ และได้อารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ชมประทับใจ เข้ากันกับแนวทางของรายการตรงกับบท และเนื้อหา การออกแบบฉากละคร อาจต้องออกแบบทั้งภายใน เช่นในห้องส่งโรงถ่ายหรือสตูดิโอการถ่ายทำ บนเวทีในโรงละคร และการถ่ายทำนอกสถานที่
 
     UploadImage
 
     สรุปงานออกแบบฉากพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอน การประกอบหรือผลิตฉาก วิธีที่จะต้องทำงาน มีอะไรบ้าง แล้วนำมาใส่รายละเอียด ขนาด สี และเขียนภาพอธิบายให้ละเอียด และ ชัดเจนเพื่อให้ช่างนำไปทำหรือสร้างตามแบบได้
 
UploadImage
 
     นำแบบฉากมาจัดสร้างโดยประสานกับผู้สร้างฉากคือ ช่างศิลป์ ช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างจากนั้นประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดฉากนำส่วนต่างๆ ของฉากมาประกอบและจัดตั้ง และควบคุมขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยเพื่อให้ได้ฉากออกมาเหมือนตามแบบที่ออกไว้

--------------------------------------------------
อาชีพที่เกี่ยวข้อง

นักออกแบบฉากละคร


UploadImage
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด