หน้าแรก เรียนนิเทศฯ กิจกรรม

“สาขาศิลปะการแสดง” เราเน้นสร้างตัวจริงในวงการการแสดงที่สามารถทำงานได้แบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรืองานเบื้องหลัง

วันที่เวลาโพส 20 มิถุนายน 60 17:53 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium


สาขาศิลปะการแสดง

     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ เรียนแบบปฏิบัติผสมผสานทฤษฎีและสุนทรียะในสายงานการแสดง หลักสูตรเข้มข้นทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีศิลปินตัวจริงในวงการบันเทิงมาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์และกระบวนการผลิตอย่างเต็มความสามารถ “อยากอยู่วงการมายา เริ่มต้นด้วยการ Audition ที่ SPU”

จุดเด่น

     1. เน้นการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้วยสื่ออุปกรณ์การเรียนและสถานที่เรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย
     2. เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง
     3. เรียน 360 องศา ด้านการแสดง ตั้งแต่พื้นฐานศิลปะการแสดง การร้องเพลง และการเต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
     4. มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพในสายงานอาชีพนักออกแบบการแสดงรวมถึงบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

     - นักออกแบบเพื่อการแสดง
     - นักออกแบบเสื้อผ้า
     - นักออกแบบฉาก
     - นักแสดง
     - ครูสอนการแสดง
     - ผู้คัดเลือกนักแสดง
     - ผู้กํากับการแสดง
     - ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
     - คนเขียนบทละคร
 
 “สาขาศิลปะการแสดง” 
เราเน้นสร้างตัวจริงในวงการการแสดงที่สามารถทำงานได้แบบ 360 องศา
ไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรืองานเบื้องหลัง และงานต่างๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบของวงการบันเทิง     อย่างเช่นในคลาสเรียนวันนี้ 'พี่ปูน AF11' ปรัชญ์ รัตตัญญู ร่วมแชร์ประสบการณ์เส้นทางการเป็นนักร้อง การเตรียมตัว ทัศนคติและการวางตัว ให้กับน้อง ๆ เด็กนิเทศ ศรีปทุม สาขาศิลปะการแสดงคะ ได้ทั้งทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานในวงการบันเทิงต่อไปคะ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


       เว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด