หน้าแรก เรียนนิเทศฯ รุ่นพี่นิเทศฯ

รุ่นพี่สาขาโฆษณาฯ โชว์พลังนักสร้างสรรค์ คว้ารางวัล 50,000 บาท อีกหนึ่งความภูมิใจของ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม

วันที่เวลาโพส 24 กรกฎาคม 60 20:08 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

     3 นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา (AD) คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในทีมคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 Y&R YOUNG SPRK 2017 ในงานฟิตชิ่ง แบรนด์ซุบไก่สกัด เพื่อขายงานกับลูกค้าจริง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาทั้ง 3 คน สำหรับประสบการณ์ดีดี ในการเรียนจริงประสบการณ์จริงครั้งนี้ด้วยนะครับ #ปรบมือ ^^ 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ยึดถือปรัชญา “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพยุคดิจิทัล” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการโฆษณา โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ รวมถึงความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านการโฆษณาของอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ใต้พื้นฐานการสื่อสารด้วยการคิด พูด เขียน และสื่อสารทางภาพ
 

จุดเด่น

มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บัณฑิตเป็นนักวางแผน สร้างสรรค์ และผลิตงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพให้เกิดการผลิตผลงานโฆษณาเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักสร้างสรรค์งานโฆษณา
- นักเขียนบทโฆษณา
- ผู้กำกับศิลป์งานโฆษณา
- นักวางแผนสื่อโฆษณาและกลยุทธ์สื่อสารตราสินค้า
- นักออกแบบงานกราฟิก
- นักวิจัยการโฆษณา
- นักสื่อสารนำเสนอขายแผนงานโฆษณา
- ผู้ประกอบกิจการโฆษณาอิสระ ฯลฯ


ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       1.ทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       2.เว็บไซต์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด