หน้าแรก เรียนนิเทศฯ กิจกรรม

รวมพลังคณาจารย์นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม "คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อการสร้างสรรค์สื่อการสอน"

วันที่เวลาโพส 07 สิงหาคม 60 13:00 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium
     รวมพลังคณาจารย์นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม บรรยายพิเศษ เชิงปฏิบัติการ "คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อการสร้างสรรค์สื่อการสอน" สำหรับคุณครู จากโรงเรียนวัดบางนางบุญ จ.นนทบุรี โดย 2 วิทยากร : อาจารย์ชุม ชมพล มียิ่ง หัวหน้าสาขาวิชา การออกแบบสื่อสารออนไลน์ และ อาจารย์โตน นฤดล จิตสกูล หัวหน้าสาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล (APD)


     ภายใต้ผู้ดูแลโครงการ อ.ตุ๊ก ประภาฬรัตน์ อ่ำประเสริฐ ผช.คณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.นี ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ ผช.คณบดี ฝ่ายวิชาการ และการสนับสนุนดูแลอำนวยความสะดวก โดย อ.บอย มานินทร์ เจริญลาภ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     ในยุคดิจิทัลมีเดีย แค่คิดอย่างสร้างสรรค์ไม่พอ คุณต้องคิดให้แตกต่าง และทำงานอย่างมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราสอนให้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพในโลกสื่อสารมวลชนยุคดิจิทัล เน้นเรียนรู้กับมืออาชีพตัวจริงของวงการบันเทิงในศาสตร์ด้านต่างๆ แปลงภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ พรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ Professional คณะนิเทศศาสตร์ ที่นี่เราเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด