หน้าแรก เรียนนิเทศฯ กิจกรรม

เชิญร่วมเป็นเกียรติในนิทรรศการ ผลงานกราฟิกของคณะครู และลูกศิษย์รวมกว่า ๑๙๐ ผลงาน เพื่อการน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จฯ “ ในหลวง ร.๙ ”

วันที่เวลาโพส 29 กันยายน 60 10:50 น.
อ่านแล้ว 0
P'Biw AdmissionPremium

     เชิญร่วมเป็นเกียรติในนิทรรศการผลงานกราฟิกของคณะครู และลูกศิษย์ รวมกว่า ๑๙๐ ผลงาน เพื่อการน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จฯ “ ในหลวง ร.๙ ” จัดแสดงโดย ๔ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา ๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น. ณ Exhibition Hall Zone A ชั้น ๑ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป


     ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สันติ คุณประเสริฐ บรมครู ผู้เชี่ยวชาญด้านในการเขียนอักษรวิจิตรศิลป์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ครู-ศิษย์ จาก ม.ราชภัฏพระนคร และครู-ศิษย์ ชั้นปี ๑ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม บางเขน คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อ.นฤดล จิตสกูล หัวหน้าสาขาวิชา โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม


ภาพบรรยากาศภายในงาน

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด