หน้าแรก เรียนนิเทศฯ กิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตสถานบันกันตนา ในพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559

วันที่เวลาโพส 04 พฤศจิกายน 60 15:56 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium


สถาบันกันตนา เตรียมจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตปริญญาโท รุ่น 3  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง และบัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการผลิตภาพยนตร์, สาขาการผลิตแอนิเมชัน และสาขาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีใน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ สตูดิโอ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kantana.ac.th 
เบอร์ติดต่อ 034-964441-3 และ 098-556-4151 
หรือ Line ID : Kantanainstitute
และ Facebook :  Kantana Institute

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด