สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โปรแกรมใหม่!!! สำหรับคนที่อยากสอบติด กสพท.

UploadImage


“โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท.” เกิดมาสำหรับน้องๆ ทุกคนที่อยากสอบติด กสพท. ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณะแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์, กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ และกลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ ในโปรแกรมนี้จะรวบรวมคะแนน กสพท. ย้อนหลังไว้ พร้อมประเมินแนวโน้มคะแนนของปีนี้ โดย อ.ก้อง ศักดา ดีคำป้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกคณะมหาวิทยาลัย และผู้พัฒนาโปรแกรมประเมินโอกาสแอดมิชชันติดมากว่า 10 ปี
 

ในโปรแกรมนี้จะมีฟีเจอร์ทั้งหมด 4 ฟีเจอร์ ให้น้องๆ ได้เลือกใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนทำคะแนนสอบ และจะได้รู้ว่าเลือกคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน ถึงจะสอบติด โดยที่ลืมกระดาษคะแนนย้อนหลังปึกหนาไปได้เลย

 
UploadImage
1.คำนวณและบันทึกคะแนน กสพท.
ฟีเจอร์แรกนี้จะช่วยน้องๆ ในการคำนวณคะแนน จากคะแนนเต็มที่น้องๆ คิดว่าจะสามารถทำได้ออกมาเป็นค่าน้ำหนักคะแนน คิดจากคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท. เต็ม 300 คะแนน คิดเป็น 30% และคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ คิดเป็น 70% โดยใช้คะแนนสอบเพียง 7 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาสังคมศึกษา น้ำหนักคะแนน 10% , วิชาภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 20% , วิชาคณิตศาสตร์ 1 น้ำหนักคะแนน 20% และวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) น้ำหนักคะแนน 40%
 
 
UploadImage
2.กราฟเปรียบเทียบคะแนน
เป็นฟีเจอร์ที่จะแสดงกราฟเปรียบเทียบคะแนนของทุกมหาวิทยาลัยในกลุ่มคณะเดียวกัน แสดงคะแนนย้อนหลัง พร้อมแนวโน้มในปีนี้ และเปรียบเทียบกับเส้นกราฟคะแนนของน้องๆ ด้วย (เส้นสีชมพู)
ที่สำคัญยังมีตารางแสดงคณะ สาขา มหาวิทยาลัยที่น้องๆ มีโอกาสสอบติดอยู่ด้านล่าง เรียงลำดับจากที่ที่มีโอกาสสอบติดมากที่สุด ไปยังที่มีโอกาสติดน้อยกว่า
 

UploadImage
UploadImage
3.ประเมินโอกาสสอบติด
เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยน้องๆ จัดอันดับการเลือกทั้ง 4 อันดับ โดยโปรแกรมจะแสดงคะแนนคณะที่น้องๆ เลือกตั้งแต่ปี 55 ไปจนถึงแนวโน้มในปี 60 เปรียบเทียบกับคะแนนของน้องๆ และประเมินโอกาสสอบติด แสดงเป็นธง 5 สีแบบที่น้องๆ คุ้นเคยกันดีในโปรแกรมประเมินโอกาสแอดมิชชันติด ได้แก่
ธงแดง มีโอกาสติดน้อยมาก
ธงส้ม มีโอกาสติดน้อย
ธงเหลือง มีโอกาสติดปานกลาง
ธงเขียว มีโอกาสติดสูง
ธงฟ้า มีโอกาสติดสูงมาก

 
 UploadImage
UploadImage
 
4.ความฮิตในปีนี้
ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้น้องๆ รู้ว่าคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหนได้รับความนิยมมากน้อยกว่ากัน พร้อมบอกลำดับคะแนนของน้องๆ เปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ที่เข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วย

 
UploadImage

โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด กสพท.
วิธีการใช้งานโปรแกรม
วิธีคิด และแนวโน้มคะแนน กสพท. 61