สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อธิการบดี มทส.ปลื้มติดท็อปเท็นมหา’ลัยไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชียของ QS

UploadImage


       นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2017” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา นับเป็นความสำเร็จที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับ 251-300 ของเอเชีย เมื่อพิจารณาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า มทส.ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 251-300 เช่นเดียวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่อยู่ในกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี 2013 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นผู้นำ TOP3 ของกลุ่ม

UploadImage
       
       “มทส.ติดกลุ่ม 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยของไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 24 มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ มทส.อยู่ในกลุ่มอันดับ 251-300 เช่นเดียวกับเมื่อปี 2015-2016 โดยขยับขึ้น 50 อันดับ จากที่เคยอยู่ในกลุ่มอันดับ 301-350 ในช่วงปี 2012-2015 ยืนยันความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพ” เทียบเคียงมหาวิทยาลัยชั้นนำเก่าแก่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และของเอเชียอย่างต่อเนื่อง” นายประสาทกล่าว

       นายประสาท กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ อันดับของ มทส.เมื่อพิจารณาแยกตามตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนอาจารย์ประจำที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้อันดับสูงสุดในกลุ่มที่ติดการจัดอันดับ สัดส่วนจำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นอันดับ 6 ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดด้านจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำ ผลการสำรวจชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และชื่อเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน อาจยังไม่สามารถเทียบเคียงสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุมากกว่า มีศิษย์เก่ามากกว่า และมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา เนื่องจาก มทส.เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนสาขาวิชาไม่มาก เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยที่สุดในกลุ่ม และมีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มคือก่อตั้งมาเพียง 26 ปี แต่สะท้อนให้เห็นถึง คุณภาพของการเรียนการสอนและศักยภาพของคณาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป


ขอขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์