สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 Trick ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

            ก่อนเราจะมารู้จักนวัตกรรมทางบัญชี (Accounting Innovation) เรามาดูกันถึงคำว่า นวัตกรรม (Innovation) คือการสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงความคิด หรือการผลิต/การสร้างสรรค์ด้านกระบวนการต่างๆ ด้วยวิธีที่ต่างจากเดิมโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางธุรกิจ ที่เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเป็นช่องทางการทำงานรูปแบบใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านประสิทธิภาพของนวัตกรรมในเทคโนโลยี เพื่อไปเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน สะดวกรวดเร็วในการใช้โดยสามารถไปตอบสนองความต้องที่จะจัดทำบัญชีและการเงินให้กับคนที่ต้องการทำธุรกิจและคนที่ทำธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว โดยการนำเอานวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วย

       1. ทางเลือกการนำเอาระบบคลาวด์ (Cloud Options) ช่วยมาเก็บข้อมูลต่างๆ
UploadImage
            การทำบัญชีในระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดบัญชีผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวก ทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งระบบคลาวด์ คือเป็นการประมวลผลแบบแบ่งปันข้อมูลผ่านเคลือข่ายนั่นเอง โดยการใช้ระบบคลาวด์ในการดำเนินธุรกิจในชีวิตประจำวัน ทำความเข้าใจง่ายๆ จากบัญชีใน Gmail หรือ Dropbox ซึ่งแนวคิดการให้บริการเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทำงานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การทำงานง่ายในการประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เช่น การประชุมผ่านอินเตอร์เน็ต, Web conferencing, Online meeting เป็นต้น 

“ระบบคลาวด์ มีประโยชน์อย่างมาก โดยจะไปช่วยลดความซ้ำซ้อนและยุ่งยากในการใช้บริการ ช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานและช่วยลดในส่วนค่าใช้จ่าย”

ในส่วนด้านความปลอดภัยสำหรับด้านข้อมูล สามารถลดความเสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี เนื่องด้วยระบบคลาวด์ มี 2 แบบหลักๆ คือ

- เป็นการใช้งานในองค์กร (Private cloud computing) คือ เป็นการใช้งานในส่วนของข้อมูลส่วนกลางภายในองค์กรนั้นๆ

- รูปแบบที่มีผู้ให้บริการสาธารณะ (Cloud computing) คือ เป็นการจัดสรรการบริการ การเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนมาก ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องรับทราบในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ที่ไหนและมากเพียงใด หากแต่ได้รับเพียงข้อมูลส่วนที่ให้บริการเท่านั้น


       2. การนำเอาโทรศัพท์มือถือ (Mobile Access) เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำบัญชี

 
UploadImage
 
            ลักษณะประโยชน์จะใกล้เคียงกับระบบคลาวด์ โดยมีจุดที่แตกต่างคือ ประโยชน์ในการใช้ในตัวอุปกรณ์ซึ่งสะดวกมากในการเข้าถึงง่ายกว่า เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือที่รองรับการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลทางบัญชีที่เกิดจากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เป็นต้น เป็นข้อกำหนดที่ใช้งานผ่านด้วยตัวอุปกรณ์ โดยใช้ตัวเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อดำเนินการเข้าถึงข้อมูล
การนำเอาโทรศัพท์มือถือมาใช้งานเป็นวิธีการใช้งานนวัตกรรมทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เช่น แอพพลิเคชั่นทางการเงินจากสถาบันการเงินที่ใช้ในโทรศักพท์มือถือ สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา รวดเร็วและง่าย โดยเข้าไปสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน และในด้านความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการใช้บริการ เพราะด้วยรูปแบบที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีแห่งความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน


       3. ซอฟต์แวร์ภาษี (Tax Software)

 
UploadImage
 
            ระบบการจัดเก็บการงานด้านข้อมูลที่ซับซ้อนหรือจัดเก็บเอกสารทางภาษีที่ในอดีตมีความยุ่งยาก ได้ถูกนวัตกรรมทางการบัญชีเข้ามาจัดการ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขและออกแบบระบบซอฟต์แวร์การใช้งานให้มีความเหมาะสมกับระบบภาษีในปัจจุบัน โดยสามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับโปรแกรมมือถือที่กลายมาเป็นความนิยมเป็นอย่างมาก ณ เวลานี้ ซอฟต์แวร์ภาษีสามารถช่วยลดความยุ่งยากเกี่ยวกับ วิธีการจัดเก็บและการรายงานผลทางบัญชี และในส่วนภาษีธุรกิจสร้างความสะดวกในการเข้าถึงในส่วนของบริษัทได้อีกด้วย


       4. การคาดการณ์ตามอุปกรณ์เทคโนโลยี (Driver-Based forecasting)
UploadImage
 
            คำว่า “เทคโนโลยี” เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่าย โดยเป็นส่วนที่ช่วยตัดสินใจทางการเงินได้รวดเร็วชึ้น การหาความสัมพันธ์ของรายได้และความสนใจหรือพฤติกรรมทางการเงินขิงผู้บริโภค ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นสามารถทำได้ทั้ง วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลทางธุรกิจ เห็นถึงสถานการ์และคาดการณ์ในสื่อสังคมต่าง ๆ เมื่อธุรกิจมีการจัดการที่ดี ก็จะมีผลที่ตามมาอย่างดี โดยมีผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจ
การออกแบบวางแผนในเรื่องงบประมาณประจำปี ต้องมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณทางการเงินให้หมาะสมกับสถานการ์ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและทางการตลาด การจัดทำบัญชีให้มีความหมาะสมกับการจัดทำงบประมาณในระยะยาว
 
 
เจ้าของธุรกิจเดิมหรือผู้ที่กำลังจะเข้ามาดำเนินการทางธุรกิจ ควรจะเข้าใจและใช้นวัตกรรมทางการบัญชี เพื่อช่วยในการทำงาน โดยจะทำให้ธุรกิจของคุณปราสบความสำเร็จด้านการจัดเก็บและบริหารทางการบัญชีและด้านการเงินต่างๆ ที่เข้าไประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจขิงคุณเกิดความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก


 
...........................................................
คณะสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ที่มา : startupnation, moneyhub