สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำความรู้จัก "บัญชี" ศาสตร์ที่ว่าด้วยตัวเลข การจัดการ ภาษี และงบประมาณ

 UploadImage
 
            วันนี้เรามาทำความรู้จักคณะบัญชี หรือ สาขาบัญชีกัน ถ้าน้องๆ ต้องการจบไปทำงานด้านสายการบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนนั้น บัญชีไม่ใช่เรียนแค่การทำบัญชีแต่จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานวิชาต่างๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักเข้าใจถึงว่างบการเงินมีวิธีทำอย่างไหร่ งบแต่ละตัวเป็นยังไง และได้ไปเรียนรู้ถึงความแตกต่างของงบการเงินในแต่ละธุรกิจ และเข้าใจถึงโครงสร้างหรือขอบข่ายที่เป็นพื้นฐานของนักบัญชีและนักตรวจสอบบัญชี
 
            ในเวลาเรียนนั้น จะเรียนกัน 4 ปี เพื่อให้ได้เข้าใจบัญชีที่แท้จริง ตลอดระยะเวลาการเรียนน้องๆ จะเข้าไปเรียนบัญชีหลักๆ ประมาณ 10 – 15 เล่มวิชาบัญชี น้องๆ ไม่จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์แต่น้องๆ ควรจะมีทักษะการตรวจสอบที่ดี เพราะความจริงแล้ว บัญชีมีแค่ 1 สมการง่ายๆ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน โดยหลักการสมการยากๆ แทบจะไม่มีหลักสูตรจะครอบคลุมทั้งเนื้อหาพื้นฐานและความรู้ที่จำเป็นที่ช่วยในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งวิธีการและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในโลกการทำงานจริงได้ โดยนี้เป็นเนื้อหาที่จะเรียนโดยทั่วไป เช่น

- เศรษฐศาสตร์มหภาค
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค
- การเงินการบัญชี
- วิธีการทำวิจัยทางสถิติ
- การลงทุนร่วม
- การจัดการบัญชีและการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์งบการเงินและบัญชี
- ข้อกำหนดทางกฎหมาย
- พฤติกรรมของเศรษฐศาสตร์และการเงิน
- การเงินขั้นสูง
- ภาษี

 


ที่มา : hotcourses


...........................................................
งานและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
นักบัญชี

UploadImage