สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017

Harvard ครองแชมป์โลก จุฬาฯ ยังที่ 1 ไทย ม.เอกชน ติดมา 5 อันดับ ผลจัดอันดับเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัย โดย Google Scholar 2017
 

ข่าวคราวการจัดอันดับกับวงการการศึกษานั้น เรียกว่าเป็นของคู่กัน เพราะผลการจัดอันดับต่างๆ ทั้งจากเว็บไซต์หรืององค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาตินั้น เป็นสิ่งชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของระบบการจัดการศึกษาของสถาบันต่างๆ ได้อย่างดี และบทความนี้ AdmissionPremium ก็มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก Webometrics​ ที่น่าสนใจมาฝากกัน

โดยการจัดอันดับของ Webometrics​ เพื่อแสดงให้เห็นความตั้งใจของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์และเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้างทั่วโลก (Open Access) โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทาง Webometrics​ ได้จัดอันดับขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม

ล่าสุด Top Universities by Google Scholar Citations 2017 ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ซึ่งพิจารณาจากการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที่เผยแพร่ใน Google Scholar มีมหาวิทยาลัยติดอันดับจำนวน 4,982 แห่ง จากสถาบัน 20,000 แห่งทั่วโลก และ ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีดังนี้ อันดับ 1  Harvard University จำนวน Citations 1,734,533
อันดับ 2  Stanford University จำนวน Citations 1,197,114
อันดับ 3  Johns Hopkins University จำนวน Citations 1,152,185
อันดับ 4  University of California Berkeley จำนวน Citations 1,106,930
อันดับ 5  Massachusetts Institute of Technology (MIT) จำนวน Citations 995,531
อันดับ 6  University of Chicago จำนวน Citations 958,122
อันดับ 7  University of Cambridge จำนวน Citations 910,756
อันดับ 8  Princeton University จำนวน Citations 900,384
อันดับ 9  University College London จำนวน Citations 889,301
อันดับ 10  University of Oxford จำนวน Citations 866,948
 
 
ในส่วนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของไทย ได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 31 แห่ง ก็มีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีรายชื่อ โดยมหาวิทยาลัยที่ได้ อันดับ 1 คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามมาด้วย อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูบทความเปรียบเทียบ อันดับของปี 2016 ที่นี่ ) และดูอันดับของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.webometrics.info 
นอกจากนี้ ยังมี มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีชื่อเสียงของไทย จำนวน 4 แห่งติดมาด้วยเช่นกัน คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ดูบทความเปรียบเทียบ อันดับของปี 2016 ที่นี่) ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันต่างๆ และการเผยแพร่หรือได้รับการอ้างอิงงานวิจัยนี้ จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่นำไปสู่การจัดอันดับคุณภาพของหาวิทยาลัยในแทบทุกระดับ 

 

ที่มา : www.webometrics.info