สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 5 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่4 รอบแอดมิชชัน


รวม 5 มหาวิทยาลัย  TCAS รอบที่4 รอบแอดมิชชัน

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับ : 1,521 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับ : 5 วิทยาเขต รวม : 6,340  ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับ : 1,552  ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่


4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับ : 2,341 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับ : 2,664 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่