สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนผู้สมัครที่เลือกคณะ/สาขาของเเต่ละมหาวิทยาลัย ใน TCAS รอบที่ 3

ทปอ. ยืนยัน ข้อมูลจำนวนผู้สมัครที่เลือกในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ ของเเต่ละมหาวิทยาลัยในการสมัคร TCAS รอบที่ 3 (จำนวน 47 แห่ง) ส่วนจำนวนรับทั้งหมด น้องๆ สามารถตรวจสอบได้จากระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย