สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 ขั้นตอนสำคัญทำ TCAS Portfolio ให้โดนใจกรรมการ โดย www.tcasportfolio.com

4 ขั้นตอนสำคัญทำ TCAS Portfolio ให้โดนใจกรรมการ
โดย www.tcasportfolio.com
.
ขั้นตอน 1 ศึกษาข้อมูลคณะสาขา
+ว่าเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาไปเพื่ออะไร?
+และต้องการนักเรียนแบบไหนไปเรียน
.
ขั้นตอน 2 เลือกผลงาน
+อย่าทำให้กรรมการสับสน คัดที่ไม่ใช่ออก
+เอาเฉพาะผลงานตรงกับคณะสาขานั้นต้องการ
+และบอกความเป็นเราได้ชัดเจนและรวดเร็วที่สุด
.
ขั้นตอน 3 สร้าง Portfolio
+ไม่จำเป็นต้องหรู ไม่จำเป็นต้องแพง ไม่จำเป็นต้องหนา
+เน้นออกแบบให้สื่อสารเข้าใจง่ายและตรงกับสไตล์ของ+คณะสาขานั้นๆ
.
ขั้นตอน 4 สอบส้มภาษณ์
+ศึกษาข้อมูลของคณะสาขานั้นให้ดี
+ฝึกซ้อมเพื่อลดความตื่นเต้น
+ทบทวนเรื่องราวในพอร์ตของเราให้ดี
.
ส่งพอร์ตพรุ่งนี้ ทำเองตอนนี้เลย เสร็จภายใน 10 นาที
พิเศษ! พอร์ตละ 10 บาท ถึง 31 ต.ค. นี้
ที่ www.tcasportfolio.com