สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบการสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

 

-------------------------------------

สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นี้มีสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา น้องๆหลายคนอาจจะยังคงกังวลอยู่ว่าระบบการรับสมัครนั้น มีการใช้งานยังไงหน้าตาแบบไหน? แต่วันนี้พี่มีข่าวดีมาบอกต่อ เพราะ สทศ. ได้ประกาศคู่มือการใช้งานระบบสมัครสอบวิชาสามัญ 9วิชา  ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว จะเป็นยังไง ต้องทำอะไรบ้างในการสมัครสอบ มาเช็คกันเลยดีกว่า
 


ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบ

เข้าระบบรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th ไปที่เมนู  ระบบการจัด คลิก  >> 9 วิชาสามัญ


 


ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน

ผู้สมัครยังไม่เคยลงทะเบียน  จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบ โดยเลือกที่เมนู ลงทะเบียน (รายใหม่) จากนั้นดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่าน 4 – 6 หลัก ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติสามารถใช้เลขที่หนังสือเดินทางของตนเองได้ โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับผู้สมัครสอบต่างชาติ และรหัสผ่าน 4 – 6 หลักในการเข้าระบบทุกครั้ง ดังนั้น ควรจำรหัสผ่านให้ดีขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ

3.1 เลือกเมนู  >> เข้าสู่ระบบ (รายเก่าหรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับผู้สมัครสอบต่างชาติ และรหัสผ่าน 4 – 6 หลักตามที่ได้บันทึกไว้

3.2 ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

3.3 เลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ วิชาที่กำหนดการสอบในวันและเวลาเดียวกัน เลือกสมัครได้วิชาเดียวเท่านั้น (ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบวิชาที่จะใช้ในการยื่นสมัครคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการนำคะแนนไปยื่น ก่อนการเลือกวิชา)

3.4 เลือกจังหวัด เขต/อำเภอ ที่จะไปสอบ โดยเลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่ประสงค์ จะไปสอบ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะเลือกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี สามารถ เลือกพื้นที่สอบได้ 5 อันดับ และเรียงจากความประสงค์ที่จะไปสอบมากที่สุดไปน้อยที่สุด สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่เลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่มีสนามสอบ ให้เข้าสอบตามลำดับการเลือกที่ระบุไว้
- ผู้มีสิทธิ์สอบจะได้เข้าสอบ ณ สนามสอบใดสนามสอบหนึ่ง ที่อยู่ในจังหวัด และเขต/อำเภอที่ผู้สมัครสอบเลือกในลำดับที่ดีที่สุดที่สามารถจัดให้เข้าสอบได้ โดยพิจารณา จากจำนวนที่นั่งสอบที่มีในแต่ละสนามสอบที่อยู่ในจังหวัด และเขต/อำเภอนั้น และเรียงลำดับ ตามวันและเวลาที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าสมัครสอบตามที่แสดงในระบบของ สทศ.
- กรณีที่ผู้สมัครสอบ รายใด ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินด้วยใบสมัครหลายใบ การพิจารณาการจัดลำดับการเลือกจังหวัด และเขต/อำเภอที่มีสนามสอบจะยึดตามลำดับวันและเวลาที่ผู้สมัครสอบชำระเงินล่าสุด

3.5 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ และการเลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงินและการชำระเงินค่าสมัครสอบ

เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้วให้พิมพ์ใบจ่ายเงิน นำไปชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชาละ 100 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ของผู้รับบริการชำระเงิน 10 บาท) ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หลังจากชําระเงินแล้ว ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชําระเงิน และต้องเข้าระบบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
หากสถานะไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที


-------------------------------------

คู่มือสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ