สอบเข้ามหาวิทยาลัย

3 รูปแบบการสมัครสอบ PRETCAS'63 สนามสอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ปีแรกของ PRETCAS ที่จัดสอบให้น้อง ๆ ครบทุกช่องทางเพื่อช่วยน้อง ๆ Dek 63 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เมื่อน้อง ๆ สมัครจะพบกับขั้นตอนที่น้อง ๆ ต้องเลือกรูปแบบของการสอบ โดยปีนี้ทาง PRETCAS ได้จัดการสมัครสอบเป็น 3 รูปแบบ

 Online Plus  คือ การสอบ PRETCAS ออนไลน์ และเมื่อน้อง ๆ สอบเสร็จจะทราบผลคะแนนสอบ เท่านั้น !

 Online Premium  คือ การสอบ PRETCAS ออนไลน์ และเมื่อน้อง ๆ สอบเสร็จ จะได้รับ Super Report วิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน และสามารถกลับมาดาวน์โหลดข้อสอบ ดูคลิปเฉลยวีดีโอรายข้อ และใช้โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดได้

 สนามสอบจริง  คือ การสอบในสนามสอบจริง ที่เราจััด 40 จังหวัดทั่วประเทศ (สามารถดูสนามสอบได้ที่นี่)  โดยสามารถนำข้อสอบกลับบ้านได้ทันที หลังสอบเสร็จ และจะได้
รับ Super Report วิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน และสามารถกลับมาดาวน์โหลดข้อสอบ ดูคลิปเฉลยวีดีโอรายข้อ และใช้โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดได้